Årsmöteshandlingarna för 2017 finns nu länkade under Arkiv. De har tidigare gått ut till alla årets medlemmar med mail. Årsmötet äger rum den 18:e februari klockan 11.00 på Roslins väg 13B i Malmö. Om du har frågor om årsmötet går det bra att ställa dessa i vår Facebookgrupp eller maila till: info@krigshjarta.com

Categories: KHN, Slider, Styrelsen

Nu har föreningen haft sitt årsmöte för 2016. Protokollet kommer att dyka upp på hemsidan och på FB så snart det är justerat, samt att sidan under Styrelsen kommer att uppdateras så snart styrelsen haft sitt konstituerande möte och tillsatt de olika posterna. Förtroendevalda för 2016 är: Ordförande: Eva Wei (omval) Ledamöter: Jesper Holmén Notander (omval) Maria Rodén (omval) Fredrik Nilson (nyval) Johanna Boklund (nyval) Mikael Sand (nyval) Revisor: Fredrik […]

Categories: KHN, Slider, Styrelsen, Styrelsen

Krigshjärta VIII har deltagarträff på Prolog klockan 10.00 på söndag. Utöver möjligheten att träffa merparten av arrangörsgruppen kommer också scenariot att presenteras och vad som kommer gå att spela. Informationen kommer att presenteras på egen hemsida efter Prolog.

Categories: KHN, Krigshjärta VIII, Slider

Anmälan till skaegilajvet Nidvinter är sedan en tid öppen. Första utskicket går att hitta här och där finns också mer information om anmälan. Plats är Primus Vicus utanför Halmstad den 8-10:e januari 2016.

Categories: Minilajv, Slider

Nu finns det en arrangörsgrupp tillsatt till Krigshjärta VIII och den består hittills av följande personer: Fredrik Nilson Emil Rogvall Madelene Tivås Maria Rodén Jonas Cronert Fler personer kan tillkomma. Delar av arrangörsgruppen har hunnit ha ett första möte och målet är att KH8 ska bli av under sommaren 2017, men än är inget bestämt gällande datum, område, scenario eller vem som kommer vilket ansvarsområde, utan den informationen kommer efterhand.

Categories: Krigshjärta VIII, Slider

Nu finns det mer information om det fjärde lajvet i luftskeppstrilogin: Du, var är mitt luftskepp?. Lajvet kommer vara stridsfokuserat och utspela sig i landet Falisi. Datum blir vecka 48, det vill säga sista helgen i november. Här finns all information samlad.

Categories: Minilajv, Slider

Ny fiktionsgrupp utsedd och ny fiktionsgruppspolicy! Styrelsen har utsett följande personer till fiktionsgruppen för 2015. Alma Elofsson Elvira Fallsdalen Isabelle Kyed Jimmy Werf John Bergström Robin Schlyter Styrelsen är fast förvissad om att deras olika kompetenser och erfarenheter kommer komplettera varandra väl och att de kommer att bidra till utveckling och förbättring av fiktionen. Vi i styrelsen önskar dem lycka till med fiktionsarbetet under 2015. Ny policy Tidigare under våren […]

Föreningen Krigshjärtans styrelse för 2015 Ordförande: Eva Wei Ansvarar bland annat för kommunikation och medlemshantering. Vice ordförande: Jesper Holmén Notander Ansvarar bland annat för fiktionsgruppen och föreningens marknadsföring. Sekreterare: Maria Rodén Ansvarar bland annat för kontakten med arrangemang där föreningen är involverad. Kassör: Sophie Westman Lundqvist Ansvarar bland annat för ekonomirelaterade ärenden. Ledamot: Madelene Tivås Ansvarar bland annat för föreningens policy- och värdegrundsarbete.

Categories: KHN, Slider, Styrelsen

Helgen den 7-8:e mars har föreningen årsmöte och en allmän KH-träff i Lund i Skåne. Öppet för alla som har intresse av Krigshjärta. FB-event Om du inte har FB och har frågor, kontakta Maria: naudiz@gmail.com/0731-514567  

Categories: Slider

Helgen den 12-14:e december har styrelsen arbetshelg i Skåne. Målet är att få klart det mesta kring hemsidan, planera årsmötet 2015 och ha en avstämning för 2014.

Categories: Slider