Dokument

Här hittar du dokument som rör föreningen.

Allmänt

Föreningens Krigshjärtans stadgar 2024

Riktlinjer för att arrangera inom kampanjen

Blankett för att arrangera i kampanjen

Hyresavtal föreningens inventarier

 

Policyer

Föreningen har ett flertal dokument som styr föreningens ageranden och hur medlemmar skall förhålla sig till varandra och till föreningens förtroendevalda. För att vara medlem och åka på föreningens arrangemang skall varje individ gå med på att följa dessa.

Policy: Värdegrund

Policy: Mångfald

Policy: Påföljder

Policy: Fiktionsgruppen

Policy: Kommunikation

Här hittar du bland annat protokoll och andra dokument som hör föreningen till. Protokoll för aktuellt år återfinns också under rubriken Styrelsen. I de fall potentiellt känsliga personärenden diskuterats under styrelsemöten har det publika protokollet anonymiserats.

2017

Styrelsemötesprotokoll verksamhetsår 2016/2017 (Google Folder)

Årsmöteshandlingar 2017 (Google Folder)

2016

Årsmötesprotokoll 2016

Styrelsemötesprotokoll 2016 (Google Folder)

Styrelsemötesprotokoll 160201

Styrelsemötesprotokoll 160111

2015

Styrelsemötesprotokoll 151214

Styrelsemötesprotokoll 151120

Styrelsemötesprotokoll 151116

Styrelsemötesprotokoll 151019

Styrelsemötesprotokoll 150928

Styrelsemötesprotokoll 150831

Styrelsemötesprotokoll 150817

Styrelsemötesprotokoll 150713

Styrelsemötesprotokoll 150525 (Extrainsatt möte)

Styrelsemötesprotokoll 150518

Styrelsemötesprotokoll 150420

Styrelsemötesprotokoll 150323

Styrelsemötesprotokoll 150307

Årsmötesprotokoll 2015 – föreningen Krigshjärtan

2014

Årsmötesprotokoll med bilagor (Google Folder)

Styrelsemötesprotokoll (Google Folder)

2013

Årsmötesprotokoll som Google Doc

Styrelsemötesprotokoll 130408

Styrelsemötesprotokoll 130819

Styrelsemötesprotokoll 130916

Styrelsemötesprotokoll 131028

Styrelsemötesprotokoll 131125

Lämna ett svar