Språk

Våra lajv spelas på svenska, men engelska förekommer som en dialekt i världen för att ge en ökad möjlighet för personer som inte talar svenska att deltaga. I princip finns det utrymme för de flesta språk i kampanjvärlden, men det går inte att räkna med att de andra deltagarna talar annat än svenska och troligtvis engelska.

Vissa språk är starkt förknippade med vissa kulturer (exempelvis Dönland – tyska, Cordovien – franska), även om det i de fallen främst handlar om namn och enstaka fraser. Det allmänna språket i dessa fall är fortfarande svenska. Skulle det komma exempelvis en tysk på något av lajven måste inte denne spela jakow heller. De olika språkinfluenserna ska ses som en krydda och något som förstärker en kultur, inte som en begränsning.

Här nedan finns en lista på de språk som använts på olika sätt i kampanjen:

 • Engelska – Också känt som hessian, en dialekt inom världen som används framförallt av hessbrännare
 • Franska – Ord och fraser används inom den cordovska kulturen, samt för namn
 • Fornnordiska – Kan användas av skaegi för exempelvis namn
 • Gaeliska – Det gamla bruksspråket i Hessbrand, främst för enstaka ord och uttryck
 • Grekiska – Används av atierna, främst för namn och enstaka fraser
 • Hebreiska – Används av jorgalerna, främst för namn
 • Italienska – Ord och fraser används inom den valoriska kulturen, samt för namn
 • Latin – Det gamla språket från Imperiets tid och det språk de förra furstarna i södra Jorgala använde
 • Polska – Används av falisierna, främst för namn och enstaka fraser
 • Svenska – Det allmänna språket i kampanjen, används för namn av skaegi
 • Tyska – Ord och fraser används inom den jakowska kulturen (Dönland), samt för namn

Lämna ett svar