Allmän information

 

Kampanjvärlden heter Minea och den kan generellt sammanfattas som en splittrad värld utan gott och ont med flera olika kulturer som har sina positiva och negativa särdrag. Fastlandet kan delas in i fem områden; Dönland, Geldern, Skaegi, Voldia och Akarid, som i sin tur innehåller flera olika länder. Det är sällan det existerar nationer, men ett undantag är öriket Cordovien. Det finns två större hav som kallas Östra respektive Västra havet.Den större delen av alla länder har underkastat sig handelsfederationen Gillets övermakt, men Cordovien håller trots flera invasionsförsök hårt emot. Cordovien har själva börjat ockupera det mindre landet Jorgala, och det är kring konflikterna mellan Gillet och Cordovien som kampanjen i huvudsak kretsar.

 

Det vanligaste styrelseskicket i Minea är stadsstater knutna till maktfaktorer som större städer och borgar. I de mindre eller mer primitiva länderna är det vanligt med sociala maktgrupperingar, exempelvis i form av ätter, stammar eller klaner. Olika federationer av självständiga enheter är inte ovanliga, men de varierar i styrka och enighet. Den valuta som är mest spridd i Minea kallas för taler och den är i princip gångbar i hela världen.

Det finns många olika sorters information i kampanjen med olika nivåer av korrekthet. En förenklad skiss över hus detta hänger ihop ses här nedan.

 

 

 

 

Lämna ett svar