Inkludering

Våra tankar om jämställdhet

– eller varför vi inte vill se glädjeflickor på Krigshjärta

Inom kampanjen strävar vi efter jämställdhet. Att bara skriva det är dock varken särskilt konkret eller avslöjar något om vår vision och arbete för att uppnå detta, därför kommer nu en längre text för den som är intresserad. Den innehåller vissa generaliseringar; vi vet att det förekommer undantag på allt nedan, men det är tänkt att vara just generaliseringar och inte något som gäller för alla.

Krigshjärtakampanjen handlar i grund och botten om krig och konflikter och mycket på lajvet är sådant som traditionellt förknippas med män, exempelvis soldater och väpnad konflikt. Kvinnor brukar i liknande sammanhang mer förnkippas med sörjande efterlevande, tross eller glädjeflickor i lägret. Kort sammanfattat brukar männen vara de aktiva som är i fokus av berättelsen och kvinnorna de passiva med känslor som finns där för männens skull. Ickebinära brukar inte nämnas alls.

Nu är vi tack och lov inte begränsade av tradition eller för den delen historisk korrekthet på Krigshjärta. Tvärtom är vi övertygade om att många kvinnor och ickebinära finner lika stort nöje i att svinga ett vapen som många män, att kravla i leran för det där perfekta bakhållet, eller skjuta av en kanon bara för nöjet av att det ryker och smäller. Likaså finns det många män som gärna står för maten eller för den delen vill spela den oroliga maken och som främst lockas av känslospelet en krigssetting innebär. Helt enkelt, det går inte att placera in våra deltagare i små fack utifrån deras kön. Det enda som är intressant är vad de tycker om att spela.

Med det sagt hjälper det inte att enbart säga att kvinnor och ickebinära får spela soldater och män sjukvårdare om de vill. Vi är ibland så fast i våra könsroller att det kan verka främmande att kliva utanför bubblan och pröva på något nytt, fastän det samtidigt verkar lockande. Tröskeln finns där, om än osynlig. Ett väldigt tydligt exempel på det här är just vapen och strid. Redan från unga år är det mer naturligt för pojkar än för flickor att plocka upp ett boffervapen och slåss, men när flickorna väl vågar tycker de att det är minst lika kul som killarna. De behöver dock en extra övertalning eller få tänka på det en stund innan de vågar.

Att komma förbi detta kan förstås ta tid och det finns inte alltid En Lösning™, utan det är något som man får arbeta med på flera fronter. En av dessa är positiva förebilder, både för män, kvinnor och ickebinära. Rent konkret innebär det att vi försöker lyfta fram både kvinnor och män i otraditionella roller på exempelvis affischer, konceptbilder och i texter. Om det upplevs naturligt med en kvinna i fullplåt och en man vid en kokeld så har vi kommit långt i arbetet. Vi vill också bli bättre på att lyfta fram förebilder med en större bredd avseende etnicitet, ålder och funktionsnedsättningar, men där finns det mer att göra än så länge.

Vi arbetar även med jämställdhet genom att försöka få lika många kvinnor som män på inflytelserika roller, som exempelvis befäl eller civila högstatusroller, samt att det även ska finnas ickebinära som tar dessa roller. Det blir inte alltid jämnt, men det finns en strävan mot det som syns också bland våra deltagare, och det är det viktigaste. Vår erfarenhet är att personer uppfostrade som män är något bättre på att ta för sig, medan personer uppfostrade som kvinnor i högre grad behöver övertygas om att de klarar av uppgiften. Detta innebär i sin tur att om vi bara utlyser en befälsposition enligt först till kvarn är sannolikheten högre att den kommer innehas av en man på lajvet, än om vi låter rekryteringen få ta lite tid och ge fler en möjlighet, samt kanske pratar enskilt med intressanta kandidater. Detta skulle vid en hastig anblick ge sken av att om en man och en kvinna söker samma befälspost så har kvinnan större chans att få den, men då får man ha i beaktande att det fortfarande är en övervikt av män på befälsposter.

Ytterligare sätt handlar inte så mycket om vad vi uppmuntrar folk att spela, som vad vi vill att de låter bli att spela. På samma sätt som vi vill förstärka män och kvinnor i otraditionella, positiva roller och synliggöra ickebinära vill vi arbeta aktivt mot traditionella, negativa roller. Det är här glädjeflickan – eller den så kallade glada horan – kommer in i bilden. Vi har inte något emot att någon spelar en traditionell könsroll (som exempel manlig soldat, kvinnlig tross), men vi kommer säga nej till koncept som befäster negativa könsroller eller beteenden. Detta innebär att vi kommer acceptera den glättiga glädjeflickan lika lite som den heterosexuella våldtäktsmannen (bägge dessa är exempel, om än något överdrivna, på konceptförslag som vi faktiskt fått in från deltagare). I vår riktiga värld är inte prostitution något att ta lätt på och vi vill inte heller att det förminskas till en lättsam och glorifierad bild såsom det ofta blir på lajv. Det är väldigt svårt att gestalta prostitution på ett sätt som inte blir antingen romantiserat eller buskis, därför kommer vi fortsätta säga nej till alla som inte verkar ha en väldigt genomtänkt idé. På enskilda lajv som specifik är till för att porträttera och problematisera dessa frågor kan undantag förekomma, men det kommer då att utannonseras tydligt.

Av liknande skäl vill vi inte att våldtäkt gestaltas på våra lajv om det inte finns ett tydligt syfte kring det på lajvet (som exempelvis ett lajv som har tema som innefattar sexuellt våld). Vi har valt att låta det finnas med i fiktionen, men det accepteras inte i någon kultur och ska ses som något som kan drabba bägge könen lika mycket. Skälet till att vi inte vill se det spelas ut på lajven är för att det likt prostitution är ett svårt ämne och det befäster könsroller vi inte vill ha. I nästan alla fall det förekommer på lajv är det en man som våldtar en kvinna, vilket innebär att mannen är den aktive förövaren som utövar makt, medan kvinnan blir det passiva offret. I de fall en man blir våldtagen på lajv är risken stor att det slutar med buskis, troligtvis för att det är ett ännu mer tabulagt ämne som blir för svårhanterbart. Dessutom leder sällan en våldtäkt till intressant spel. Vill någon förtrycka en annan roll finns det mycket bättre sätt att använda sig av, inte minst om man utnyttjar de välutvecklade kulturer vi har och försöker hitta respektive rolls svagheter utifrån det.

Genus och jämlikhet

Kampanjvärlden är jämlik och detta innebär i praktiken att du som spelare inte kommer vara begränsad av några offattribut, vare sig gällande vad du spelar eller hur du klär dig. Offattribut påverkar inte vilka familje- och släktband din roll kan ha. Vi tolererar inte heller jargong eller förolämpningar som anspelar på offattribut. Med offattribut menar vi sådant som kön, hudfärg, kroppsbyggnad, ålder och liknande.

Eftersom dräkten inte nödvändigtvis visar vilket kön bäraren har och eftersom vi också har icke-binära spelare och roller kan det vara klokt att inte förutsätta att en person ska tilltalas med ett visst pronomen. Skulle du använda fel och märka detta, visa på för situationen lämpligt sätt att du uppfattat misstaget och var noga att använda rätt pronomen framöver. Märker du att någon använder fel pronomen om någon annan, hjälp till att rätta.

Gällande sexualitet har de olika kulturerna olika normer och synsätt, men gemensamt är att all sexualitet är accepterad, även om en viss sexualitet kan vara norm inom en viss kultur.

Det förekommer gott om rasism och xenofobi inlajv, men denna får enbart rikta sig mot andra på lajvet gestaltade kulturer i kampanjvärlden. Offlajv råder nolltolerans mot rasism och detta gäller även inför lajvet, samt efteråt.

Tillgänglighet

Om du har en funktionsnedsättning och behöver veta mer om aktuellt scenario, område eller något annat, kontakta arrangörsgruppen för lajvet. Vår grundinställning är att det är du som känner din funktionsnedsättning bäst och därför är mest lämpad att avgöra vad som fungerar och kanske inte fungerar för dig samt vad du kan behöva hjälp med. Eventuella hjälpmedel behöver inte maskeras för att finnas med på lajven och ledsagare eller tolk behöver inte betala deltagaravgift. Det är också viktigt att du i anmälan meddelar oss om du har någon luftburen allergi eller liknande som vi behöver ta hänsyn till för att du ska ha möjlighet att närvara.