Nu har föreningen haft sitt årsmöte för 2016. Protokollet kommer att dyka upp på hemsidan och på FB så snart det är justerat, samt att sidan under Styrelsen kommer att uppdateras så snart styrelsen haft sitt konstituerande möte och tillsatt de olika posterna. Förtroendevalda för 2016 är: Ordförande: Eva Wei (omval) Ledamöter: Jesper Holmén Notander (omval) Maria Rodén (omval) Fredrik Nilson (nyval) Johanna Boklund (nyval) Mikael Sand (nyval) Revisor: Fredrik […]

Categories: KHN, Slider, Styrelsen, Styrelsen

Ny fiktionsgrupp utsedd och ny fiktionsgruppspolicy! Styrelsen har utsett följande personer till fiktionsgruppen för 2015. Alma Elofsson Elvira Fallsdalen Isabelle Kyed Jimmy Werf John Bergström Robin Schlyter Styrelsen är fast förvissad om att deras olika kompetenser och erfarenheter kommer komplettera varandra väl och att de kommer att bidra till utveckling och förbättring av fiktionen. Vi i styrelsen önskar dem lycka till med fiktionsarbetet under 2015. Ny policy Tidigare under våren […]

Föreningen Krigshjärtans styrelse för 2015 Ordförande: Eva Wei Ansvarar bland annat för kommunikation och medlemshantering. Vice ordförande: Jesper Holmén Notander Ansvarar bland annat för fiktionsgruppen och föreningens marknadsföring. Sekreterare: Maria Rodén Ansvarar bland annat för kontakten med arrangemang där föreningen är involverad. Kassör: Sophie Westman Lundqvist Ansvarar bland annat för ekonomirelaterade ärenden. Ledamot: Madelene Tivås Ansvarar bland annat för föreningens policy- och värdegrundsarbete.

Categories: KHN, Slider, Styrelsen