Vision

Vår vision för lajven

Vår vision är relativt enkel; vi vill göra riktigt bra lajv som våra deltagare sent ska glömma. För att bryta upp och konkretisera:

 • Vi vill skapa actionfyllda storlajv med många snygga scener, bra strider och tuff pyroteknik som för spelet framåt.
 • Vi vill skapa intressanta minilajv som djupdyker i de olika kulturerna och utvecklar kampanjvärlden.
 • Vi vill uppmuntra och underlätta för trovärdigt soldatlajvande där deltagarna får en känsla av att vara en del av något större.
 • Vi vill ge möjligheter till djupt kultur- och relationsspel för alla som önskar det, samtidigt som det ska vara fullt möjligt att dyka upp och bara vara.
 • Vi vill skapa en välkomnande atmosfär och underlätta för nybörjare som vill komma på lajvet, exempelvis genom att sätta dem i kontakt med grupper som söker folk och ge tips kring sådant som utrustning och annat.
 • Vi vill utveckla bofferstrider på lajv genom att uppmuntra ett tänk där upplevelsen för alla inblandade går före att vinna och genom att skapa många tillfällen för varierande strider där både taktik och tur spelar in.
 • Vi vill vara inkluderande och möjliggöra för så många som möjligt att deltaga på lajven.

 

Våra tankar om jämställdhet

– eller varför vi inte vill se glädjeflickor på Krigshjärta

Inom kampanjen strävar vi efter jämställdhet. Att bara skriva det är dock varken särskilt konkret eller avslöjar något om vår vision och arbete för att uppnå detta, därför kommer nu en längre text för den som är intresserad. Ibland innehåller den generaliseringar; vi vet att det förekommer undantag på allt nedan, men det är tänkt att vara just generaliseringar och inte något som gäller för alla.

Krigshjärta handlar i grund och botten om krig och konflikter och mycket på lajvet är sådant som traditionellt förknippas med män, exempelvis soldater och väpnad konflikt. Kvinnor brukar i liknande sammanhang mer förnkippas med sörjande efterlevande, tross eller glädjeflickor i lägret. Kort sammanfattat brukar männen vara de aktiva som är i fokus av berättelsen och kvinnorna de passiva med känslor som finns där för männens skull. Ickebinära brukar inte nämnas alls.

Nu är vi tack och lov inte begränsade av tradition eller för den delen historisk korrekthet på Krigshjärta. Tvärtom är vi övertygade om att många kvinnor och ickebinära finner lika stort nöje i att svinga ett vapen som många män, att kravla i leran för det där perfekta bakhållet eller skjuta av en kanon bara för nöjet av att det ryker och smäller. Likaså finns det många män som gärna står för maten eller för den delen vill spela den oroliga maken och som främst lockas av känslospelet en krigssetting innebär. Helt enkelt, det går inte att placera in våra deltagare i små fack utifrån deras kön. Det enda som är intressant är vad de tycker om att spela.

Med det sagt hjälper det inte att enbart säga att kvinnor och ickebinära får spela soldater och män sjukvårdare om de vill. Vi är ibland så fast i våra könsroller att det kan verka främmande att kliva utanför bubblan och pröva på något nytt, fastän det samtidigt verkar lockande. Tröskeln finns där, om än osynlig. Ett väldigt tydligt exempel på det här är just vapen och strid. Redan från unga år är det mer naturligt för pojkar än för flickor att plocka upp ett boffervapen och slåss, men när flickorna väl vågar tycker de att det är minst lika kul som killarna. De behöver dock en extra övertalning eller få tänka på det en stund innan de vågar.

Att komma förbi detta kan förstås ta tid och det finns inte alltid En Lösning™, utan det är något som man får arbeta med på flera fronter. En av dessa är positiva förebilder, både för män, kvinnor och ickebinära. Rent konkret innebär det att vi försöker lyfta fram både kvinnor och män i otraditionella roller på exempelvis affischer, konceptbilder och i texter. Om det upplevs naturligt med en kvinna i fullplåt och en man vid en kokeld så har vi kommit långt i arbetet. Vi vill också bli bättre på att lyfta fram förebilder med en större bredd avseende etnicitet och funktionsnedsättningar, men på den fronten har vi inte nått vårt mål ännu.

Vi arbetar även med jämställdhet genom att försöka få lika många kvinnor som män på inflytelserika roller som exempelvis befäl eller civila högstatusroller samt att det även ska finnas ickebinära som tar dessa roller. Det blir inte alltid jämnt, men det finns en strävan mot det, även bland våra deltagare och det är det viktigaste. Vår erfarenhet är att personer uppfostrade som män är något bättre på att ta för sig, medan personer uppfostrade som kvinnor i högre grad behöver övertygas om att de klarar av uppgiften. Detta innebär i sin tur att om vi bara utlyser en befälsposition enligt först till kvarn är sannolikheten högre att den kommer innehas av en man på lajvet än om vi låter rekryteringen få ta lite tid och ge fler en möjlighet, samt kanske pratar enskilt med intressanta kandidater. Detta skulle vid en hastig anblick ge sken av att om en man och en kvinna söker samma befälspost så har kvinnan större chans att få den, men då får man ha i beaktande att det fortfarande är en övervikt av män på befälsposter.

Ytterligare sätt handlar inte så mycket om vad vi uppmuntrar folk att spela, som vad vi inte vill att de spelar. På samma sätt som vi vill förstärka män och kvinnor i otraditionella, positiva roller och synliggöra ickebinära vill vi arbeta aktivt mot traditionella, negativa roller. Det är här glädjeflickan – eller den så kallade glada horan – kommer in i bilden. Vi har inte något emot att någon spelar en traditionell könsroll (som exempel manlig soldat, kvinnlig tross), men vi kommer säga nej till koncept som befäster negativa könsroller eller beteenden. Detta innebär att vi kommer acceptera den glättiga glädjeflickan lika lite som den heterosexuella våldtäktsmannen (bägge dessa är exempel, om än något överdrivna, på konceptförslag som vi faktiskt fått in från deltagare). I vår riktiga värld är inte prostitution något att ta lätt på och vi vill inte heller att det förminskas till en lättsam och glorifierad bild såsom det ofta blir på lajv. Det är väldigt svårt att gestalta prostitution på ett sätt som inte blir antingen romantiserat eller buskis, därför kommer vi fortsätta säga nej till alla som inte verkar ha en väldigt genomtänkt idé. På enskilda lajv kan undantag förekomma och då annonseras detta tydligt i informationen.

Av liknande skäl vill vi inte att våldtäkt gestaltas på våra lajv om det inte finns ett tydligt syfte kring det på lajvet (som exempelvis ett lajv som har tema som innefattar sexuellt våld). Vi har valt att låta det finnas med i fiktionen, men det accepteras inte i någon kultur och ska ses som något som kan drabba bägge könen lika mycket. Skälet till att vi inte vill se det spelas ut på lajven är för att det likt prostitution är ett svårt ämne och det befäster könsroller vi inte vill ha. I nästan alla fall det förekommer på lajv är det en man som våldtar en kvinna, vilket innebär att mannen är den aktive förövaren som utövar makt, medan kvinnan blir det passiva offret. I de fall en man blir våldtagen på lajv är risken stor att det slutar med buskis, troligtvis för att det är ett ännu mer tabulagt ämne som blir för svårhanterbart. Dessutom leder sällan en våldtäkt till intressant spel. Vill någon förtrycka en annan roll finns det mycket bättre sätt att använda sig av, inte minst om man utnyttjar de välutvecklade kulturer vi har och försöker hitta respektive rolls svagheter utifrån det.

 

Vad våra deltagare/medlemmar kan förvänta sig av arrangörer/styrelsen

 • Nåbarhet både via telefon och sociala medier.
 • Att vi besvarar frågor och dylikt så snart vi har möjlighet, även om det ibland kan ta lite längre tid för ett slutgiltigt svar i vissa frågor.
 • Likvärdig behandling; oavsett om du är ny i kampanjen eller vän sedan gammalt med arrangörerna är du lika viktig.
 • Ett aktivt arbete för jämställdhet och inkludering.
 • Engagemang både i lajvet och kampanjvärlden.
 • Att vi kan ta kritik och bemöta den på ett sakligt sätt, samt förändra sådant som upplevs problematiskt eller felaktigt.
 • Säkerhetstänk som innefattar tydliga regler och rutiner kring exempelvis hanteringen av svartkrut, pyroteknik och bofferstrid.

 

Följande är vad vi har som önskemål på våra deltagare

 • Att ni följer våra regler och direktiv och frågar om något är oklart istället för att chansa.
 • Att ni tar kontakt med oss så snart som möjligt ifall om något problem skulle uppstå före, under eller efter lajv och andra arrangemang.
 • Att ni anmäler er och betalar i tid inför arrangemang då detta underlättar enormt för oss.
 • Att ni avanmäler er i tid om ni inte kan komma.
 • Att ni framför kritik direkt till oss så att vi har en möjlighet att bemöta och/eller förändra.
 • Att ni respekterar att detta är något vi gör ideellt på vår fritid, vilket innebär att vi inte alltid kan vara nåbara, inte vara med i alla sammanhang och att när vi sagt att en sak gäller så är det vad som gäller.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *