Krigshjärta 7.5

22-24:e april

Primus Vicus, utanför Halmstad

Mer information om scenario, sökta roller, arrangörer och annat finns i vårt första utskick som länkas nedan:

Första utskicket

FB-grupp