Föreningen äger exempelvis tält och boffervapen. Om du arrangerar ett officiellt lajv i kampanjen kan du kostnadsfritt låna föreningens utrustning, men du bekostar själv transport till och från lajvet samt ersätter skador och/eller förlorat materiel. Medlemmar och andra föreningar kan hyra föreningens utrustning. Kontakta styrelsen för mer information.