Organisation

Krigshjärtakampanjen är en kampanj som primärt drivs genom ideella engagemang. Nedan presenteras hur kampanjen förvaltas rent organisatoriskt och vem som är ansvarig för vad.

Föreningen Krigshjärtan

Föreningen som förvaltar kampanjen och kampanjmaterialet heter Krigshjärtan och är en religiöst och politiskt obunden ideell förening. Föreningen har sitt huvudsäte i Göteborg och är ansluten till Sverok. Vill man bli medlem i föreningen kan man med fördel ansöka om medlemskap här. Vidare information om föreningen finns under fliken Föreningen på hemsidan och en översiktlig bild av dess olika delar och hur de förhåller sig till varandra kan ses i figuren nedan.

Organisationsnummer 802449-2517

SVEROK-nummer: F090189-2

Antagen till SVEROK 2009-11-19

Föreningen leds av en styrelse. Styrelsens nuvarande konstellation framgår här nedanför,. Styrelsen väljs på föreningens årsmöte, vilket alla föreningens medlemmar kallas till en gång om året. Årsmötet beslutar även om verksamhetsplan och budget för föreningens kommande verksamhetsår. Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för kampanjens förvaltning under året. Styrelsen har möte ungefär en gång i månaden och sköter exempelvis föreningens ekonomi, hemsida, närvaro på sociala medier, ser till att policies följs och tillsätter föreningens fiktionsgrupp.

Organisationsdiagram KHN

Krigshjärtans styrelse 2024:
Ordförande: Terje Walberg
Kassör: Gustav Persson
Ledamot (sekreterare): Oskar Wetterqvist

Dessa personer är ena jävla hjältar.

Fiktionsgruppen

Föreningens fiktionsgrupp har den huvudsakliga uppgiften att förvalta och levandegöra kampanjens fiktion. Fiktionsgruppen väljs av föreningens styrelse och uttalar sig officiellt om den nu gällande fiktionen. Fiktionsgruppen utför även i samråd med styrelsen fiktionsändringar på det officiella fiktionsmaterialet och förvaltar deltagarmaterial och konceptbilder. Fiktionsgruppen tar därtill emot frågor och idéer rörande kampanjens officiella fiktionsändringar, om du har ett nytt intressant koncept som du gärna vill testa eller om du vill arrangera ett lajv med ett ännu inte utforskat fiktionsområde. Tänk dock på att varje arrangörsgrupp har rätt att neka koncept inom ramen för det egna arrangemanget. Dessa är för det mesta, men inte alltid, överens med gällande officiell fiktion.

Vad våra deltagare och medlemmar ska kunna förvänta sig av Föreningen och styrelsen

 • Nåbarhet via mail, telefon och sociala medier.
 • Att vi besvarar frågor och dylikt så snart dom har möjlighet, även om det ibland kan ta lite längre tid för ett slutgiltigt svar i vissa frågor.
 • Likvärdig behandling av deltagare. Oavsett om du är ny i kampanjen eller vän sedan gammalt med arrangörerna är du lika viktig.
 • Ett aktivt arbete för jämställdhet och inkludering.
 • Engagemang både i lajvet och kampanjvärlden.
 • Att vi kan ta kritik och bemöta den på ett sakligt sätt, samt förändra sådant som upplevs problematiskt eller felaktigt.
 • Ett en rimlig deltagarsäkerhet, som innefattar tydliga regler och rutiner kring  sådant som innebär särskilda risker, t ex bofferstrid,  svartkrut och pyroteknik.

Följande är vad vi kräver av våra deltagare och arrangörer

 • Att ni följer våra regler och direktiv och frågar om något är oklart istället för att chansa.
 • Att ni tar kontakt med oss så snart som möjligt ifall om något problem skulle uppstå före, under eller efter lajv och andra arrangemang.
 • Att ni anmäler er och betalar i tid inför arrangemang då detta underlättar enormt för oss.
 • Att ni avanmäler er i tid om ni inte kan komma.
 • Att ni framför kritik direkt till oss så att vi har en möjlighet att bemöta och/eller förändra.
 • Att ni respekterar att detta är något vi gör ideellt på vår fritid, vilket innebär att vi inte alltid kan vara nåbara, inte vara med i alla sammanhang och att när vi sagt att en sak gäller så är det vad som gäller.

Arrangerande av lajv

Hur det går till att arrangera lajv i kampanjen kan du läsa under Vill du arrangera?

Deltagarengagemang

Föreningen Krigshjärtan drivs och präglas av en stark deltagarkultur, och vi har mycket att tacka detta för att såväl förening som fiktion blomstrat så mycket genom åren. Har man någon idé om en ändring i kampanjen får man mer än gärna dra igång det, lyfta det i sociala medier, eller maila det till fiktionsgrupp eller styrelse för att få det officiellt förankrat.

Tänk på att även om vi har många engagerade deltagare som varit med länge i kampanjen så är det fiktionsgruppen, styrelsen och arrangörerna som har det sista ordet på vad som officiellt gäller rörande respektive ansvarsområden. Vill man vara säker på att något är officiellt förankrat så bör man i huvudsak höra av sig till dessa.

Även om lajvstrider är PvP mellan rollerna, så är det Co-Op mellan lajvdeltagarna, och vi försöker alla se till att alla har så roligt som bara möjligt 🙂

Vem ska jag fråga om vad?

 • Frågor om föreningens löpande verksamhet ställs i huvudsak till styrelsen.
 • Frågor om fiktionsmaterial i allmänhet ställs till fiktionsgruppen. Även styrelsen kan i undantagsfall uttala sig om fiktionsmaterialet.
 • Frågor om särskilda arrangemang och vad som gäller på dessa, såväl vad gäller fiktion som annat, ställs till arrangemangets arrangörsgrupp.

Angående upphovsrätt

Föreningen är ödmjuk inför det faktum att väldigt mycket material för kampanjen och föreningen skapats av människor som lagt ner sin själ och hjärta i detta. Det är dock mycket svårt för oss i efterhand att överblicka vem som har gjort vad i varje enskilt fall. Vi har försökt infoga vem upphovsrättspersonen på texter, bilder och annat där detta varit känt, och i övriga fall får vi be om ursäkt för om vi råkat använda något som vi inte borde. Har vi missat att namnge upphovsrättspersonen på något ställe där det är viktigt att detta görs så kontakta oss!

Nästan alla bilder på hemsidan är tagna av Tobjörn Walberg och Terje Walberg.

Lämna ett svar