Jorgaler

Allmän information

Jorgala är idag ett delat land. Södra Jorgala består av nationen Jorgalien som styrs enligt cordovsk samhällsmodell medan norra Jorgala kontrolleras av Gillet.

Jorgalboken håller på att uppdateras, men nedan syns några grundläggande aspekter i kulturen:

 • Orbis är namnet på religionen och Jor är den gud du följer. Jors symbol är cirkeln. Orbis var förbjudet att utöva under furstarnas tid i södra Jorgala.
 • Det jorgalska samhället är uppdelat i två sociala kön; man och kvinna. Även om det sociala könet ofta överensstämmer med det biologiska är detta inte nödvändigt, utan det är du själv som avgör vilket kön du har. Det ses inte heller som konstigt om någon väljer att byta kön. Det finns de som anser sig vara utan kön eller ha bägge könen.
 • Kvinnorna äger och ansvarar för gården, jordbruket och styrandet av byn. Mansyrken är jakt, fiske, skogsbruk och handel mellan byarna. Männen äger den boskap som går i vall. Hantverk förekommer bland både män och kvinnor.

 • Både kvinnor och män kan vara soldater. Enhandsvapen och sköld anses vara kvinnliga vapen medan båge anses manligt. Det är dock vanligt och accepterat att som kvinna bruka båge och att som man bruka enhandsvapen.
 • Både män och kvinnor kan vara präster. Byprästen är alltid kvinnlig och kan till viss del liknas vid gamla tiders läkekvinnor medan manliga präster reser mellan byar i den mån de kan och för med sig nyheter om stort och smått.
 • Jorgalerna delar upp världens folk i troende/trogna (jorgalerna själva) och icke troende/otrogna (alla andra).
 • Att ljuga, lura eller stjäla från trogna är att bryta mot Jors lag. Liknande beteende mot otrogna har man stort överseende med, även om det inte är bra.
 • Att förskjutas av sitt folk och Jor är något som troende jorgaler fruktar. Uteslutande från gemenskapen är det tyngsta förekommande straffet hos jorgalerna. Uteslutningen kan göras tidsbegränsad för brott som inte är för svåra.
 • Arv går alltid från mor till äldsta dottern och från far till äldsta sonen. Finns inget barn som kan ärva går arvet till närmaste lämpliga släkting. Ett annat alternativ kan vara att man adopterar ett passande barn. Adopterade barn har samma värde och rättigheter som biologiska barn. Ett adopterat barn ärver alltså över ett biologiskt barn om det adopterade barnet är äldst.

 • Samkönade äktenskap är inte ovanligt. Om paret önskar sig barn adopteras detta.
 • Jorgalerna har en stark berättartradition. Mycket av moral, seder och bruk förmedlas i fabler som förs vidare från generation till generation. Den historia jorgalerna kan kommer mestadels från saker de fått höra från präster, prästinnor och föräldrar.
 • En jorgal gör det som behövs för att överleva i en värld som länge varit hård och orättvis. List är något varje jorgal strävar efter i allt, från köpslående till hämnd. Det är också viktigt att sträva efter att samla på sig resurser för framtiden, då olyckan drabbar lättast den oförberedde.
 • Namnkulturen baseras på vår världs hebreiska. En man har ”ben” mellan sitt namn och faderns namn, en kvinna har ”bat” mellan sitt och moderns namn. Exempel: Ari ben Haviv.
 • Det är få jorgaler som fått privilegiet att lära sig läsa och skriva innan cordoverna kom.
 • Det är viktigt inte överglänsa skapelsen, därför klär sig jorgalerna i dämpade färger och har enbart mindre dekorationer på sina kläder.

Jorgalskt dräktskick

Jorgalerna delar upp klädseln i manligt och kvinnligt, men se det som en kulturell uppdelning som utgår från jorgalens identitet (alltså inte ditt offkön). Jorgaler använder jordnära och dova färger. Undvika klara färger. Tänk 1800-talets bonderomantik som inspiration.

Kvinnlig dräkt

 • Klänning eller kjol och blus
 • Livstycke
 • Huvudduk

Manlig dräkt

 • Skjorta
 • Enkla, raka byxor
 • Väst
 • Mössa (exempelvis lökmössa

Viktiga aspekter för sydjorgaler:

 • Sydjorgalerna levde hårt förtryckta under de korrupta furstefamiljerna fram till den jorgalska revolutionen år 314. År 315 utlystes nationen Jorgalien.
 • Furstarna krävde in tunga skatter och ägde all mark. Jorgalerna fick viss lön när de arbetade, oftast för att sedan få skatta större delen. Det var inte tillåtet att resa mellan byar utan tillstånd och att bära vapen var förbjudet.
 • För många sydjorgaler är cordoverna de som kommit med räddning och hopp om att Jors rike är nära.
 • Furstarna bestämde lagar och regler, ofta väldigt gynnsamma för dem själva. Om en jorgal hamnade i tvist med en ickejorgal kunde jorgalen räkna med att vara den som blev straffad. Jorgaler var i princip rättslösa.
 • Efter upproret har sydjorgalerna fått hjälp av cordoverna att förbättra livsvillkoren. Jorgalien har adopterat det cordovska styrelsemönstret och levnadstandarden har höjts markant för gemene jorgal.
 • En (nord)jorgal som dödar andra jorgaler är inte en sann jorgal och kan bekämpas med vapen.

Viktiga aspekter för nordjorgaler

 • Nordjorgalerna levde drägliga liv under sydskaegi tills cordoverna kom och förde krig med sig, krig som nu förstört många hem och byar.
 • Skaegi brydde sig inte speciellt mycket om att jorgalerna hade sin egen religion och kultur så länge det inte skyltades för mycket med dem. Jorgalerna tilläts också att röra sig förhållandevis fritt mellan byar. Bärande av enkla vapen för självförsvar eller jakt var överlag tillåtet.
 • Skaegi ägde det mesta av marken och jorgalerna var tvungna att arbeta på deras mark för att få bo där.
 • Skaegi höll ting för att lösa tvister och det var fanns en chans att som jorgal få rättvisa, även om det kunde krävas fler vittnen som vittnade för jorgalen än för en skaegi.
 • Det förekom en hel del handel mellan jorgaler och skaegi innan cordoverna kom och störtade landet i kaos.
 • Nordjorgalerna vill framförallt ha fred och få fortsätta sina liv på sina gårdar. När cordoverna tog kriget till norra Jorgala valde en del nordjorgaler att kämpa som partisaner, andra anslöt sig enskilt eller tillsammans med skaegi till Gillet. Många stannade också i sina byar under cordovskt styre för att härda ut och vänta på bättre tider.
 • En (syd)jorgal som dödar andra jorgaler är inte en sann jorgal och kan bekämpas med vapen.

Böcker

Jorgalboken är som så mycket annat under översyn, men det går bra att läsa den nuvarande boken för att få en generell bild även om delar av det som står där kan vara inaktuellt.

Den gamla jorgalboken 2010-05-17

Övrigt

Bilder på civila jorgaler

Bilder på cordovansluta jorgaler

Bilder på jorgalsk milis och partisaner

Övriga bilder på jorgaler

Lämna ett svar