Falisier

Mer information om Falisi kommer att komma allteftersom. Kulturen är ännu ny och har bara spelats på ett fåtal lajv. Kulturen för Wolność är löst baserad på kosacker gällande kultur och historia samt 1500-talets Ungern och Polsk-Litauiska samväldet när det kommer till dräkt.

Falisi har länge legat i inbördeskrig, men relativt nyligt fått en Kejsarinna som tagit tronen och makten i landet. Det finns ingen religion som så i landet utan istället ses Kejsarfamiljen som närmast gudomlig. Adel och prästerskap är samma stånd och åtnjuter därmed en avsevärd makt jämfört med resten av befolkningen. Det innebär till exempel att giftermål måste sanktioneras av adeln.

Alla är dock inte helt nöjda med situationen. Inom riket finns en gruppering som betitlar sig själva Wolność som huvudsakligen består av unga individer som av en eller annan anledning brutit sig loss ifrån det falisiska samhället. Anledningar kan vara allt ifrån ett par som inte fått tillstånd att gifta sig, till mindre brott eller bara en äventyrslystnad och en möjlighet att tjäna en hacka.

Adeln har låtit Wolność hållas då de bidragit med en välbehövlig tjänst i landet, det vill säga tränade soldater till uthyrning. De flesta av landets hus har inte haft möjlighet att hålla med egna väpnade styrkor och även om man har haft det så har det ansetts som en god sak att inte behöva utsätta de egna trupperna för onödiga risker. Inom Wolność finns en kultur av skicklighetsuppvisningar både på slagfältet och i vardagen samt en intern hederskodex. Alla i klanen är stridstränade.

Namnskicket ser ut som följer: Det första(förnamnet) namnet är ett givet namn, exempelvis Zhivka, Iwa, Rayko eller Cyryl. Det andra är ett matronymikon, som baseras på moderns förnamn: -ovich/evich (son) -ovna/evna (dotter). Exempelvis: Iwaevna, Cyrylovich. Det sista namnet, familjenamnet, kan ta många olika former. I många fall anspelar det på något karaktärsdrag: Stalin (Stal = stål), Molotov (Molot = hammer), men även djur förekommer: Voronin (kråka), Koshkin (katt) och ibland också ortsnamn. Familjenamnet används framförallt i mer formella situationer.

Falisi har länge hållit sig för sig själva och utanför världspolitiken, men på senare tid involverats mer och mer. Dels då genom att olika klaner bedrivit handel med dönländska företag, men också då plundrare från Abbasid blivit ett större problem under senare år. I slutet av år 321 gick cordovsk trupp på order av Landsrådet in i landet och etablerade en utpost i västra Falisi, varför relationen med Jorgalien är något spänd.

Falisiboken 2024-07-22

Facebookgrupp