Cordover

Allmän information

Cordovien är ett land som skiljer sig en hel del från vad vi är vana vid. Därför är det viktigt att du som tänkt spela cordov har åtminstone grundläggande koll på kulturen.

 • Cordovien är en välfärdsstat. Det finns utbildning, sjukvård och mat till alla landets goda medborgare oavsett arbetsförmåga.
 • Cordoviens regering kallas för Salen och består av ett antal inre och yttre råd. I terorin kan vem som helst bli salsråd.
 • Cordovien är ett stängt land. Före och efter gilleskriget är det få cordover som träffat utlänningar utöver de cordover som bor i Askhamn eller de som är med i kampanjen i Jorgala.
 • All information inom Cordovien kontrolleras av Salen och är ideologiskt färgad. En vanlig cordov har inte tillgång till någon objektiv informationskanal. Den propaganda som genomsyrar samhället är dock klokt utformad och kan inte enkelt genomskådas. Information från Salen är normalt alltid sann, men subjektivt vinklad och ofta inkomplett.
 • En övervägande majoritet cordover älskar sitt land och anser att Salen gör det bästa för landet och folket. Normalt är detta också sant.

 • Cordovien är jämlikt. Det finns inga skillnader mellan könen och klasskillnaderna är obetydliga.
 • Det finns inga skillnader på manlig och kvinnlig cordovsk dräkt, utöver att kvinnor ofta har ett barmkläde under sin övriga dräkt. Klara färger och knälånga dräkter är normen.
 • Monetära medel, djur, byggnader, transportmedel och mark tillhör staten och hanteras gemensamt. Det är olagligt att privat inneha exempelvis mynt eller värdepapper.
 • Arbetare får inte lön, utan hämtar ut de resurser de behöver hos den lokala administrationen. Arbetsfördelning och resursfördelning sköts av en omfattande nationell, byråkratisk administration som ytterst styrs av Salen.

 • Cordovien är militariserat. Alla medborgare gör värnplikt vid femton års ålder och den militära hälsningen används även civilt. För att göra hälsningen för man en öppen högerhand mot hjärtat och sedan svepande nedåt åt höger.
 • Cordover har god arbetsmoral. Varje morgon ställer varje bys invånare upp sig i en prydlig fyrkant, läser den cordovska Eden och lyssnar till administrationens planer för dagen.
 • En cordov tror att man återföds i Cordovien om man blir begravd i cordovsk jord eller tillsammans med den jordpåse som cordover utanför sitt hemlands gränser alltid bär med sig. Om man exempelvis drunknar så kommer ens själ inte återfödas utan istället bli en osalig ande.

 • De flesta cordover anser att man för att hålla Landssjälen ren måste rensa ut dåliga individer. Att ange en oren själ är något positivt och patriotiskt som dessutom kan rädda personen från att falla så långt att dödsstraff blir det enda alternativet.
 • Stening är en populär avrättningsform för förräderi och andra allvarliga brott, där alla brukar delta.
 • Cordover lever i storhushåll där flera vuxna ansvarar för barnens fostran tillsammans. Giftermål är ovanligt och de flesta cordover har mer än en sexuell partner. Sex ses som något naturligt och inte något att smussla med.
 • Barn är älskade och betraktas som hela Cordoviens barn. Biologiska föräldrar betraktas inte som viktigare för barnens utveckling än andra vuxna i hushållet. Det är vanligt att föräldrar som gör politisk eller militär karriär inte är särskilt närvarande i sina barns uppväxt eller uppfostran.
 • En cordov som tänker förrädiska tankar är rädd. Vem som helst kan ange dig och din bästa vän kan vara spion för Salen utan att du vet det. Dessa rädda cordover är en liten grupp, eftersom de flesta medborgarna älskar sitt land och Salen.
 • Individualism är ocordovskt. Du ska vara som alla andra. Det enda område där det är fint att utmärka sig är genom att vara extra cordovsk.

Den cordovska Landseden

Den jord vi bruka, det vatten vi dricka

ska helgas och tjänas, i ande och i handling

Ty det är vår jord, ty det är vårt vatten

Vi tacka vårt rike för dessa gåvor

Mitt blod för Cordovien, Cordovien för mitt blod

(I Jorgalien förekommer också tillägget: Mitt blod för Jorgalien, Jorgalien för mitt blod)

Böcker

Cordovboken är i princip aktuell med några undantag nedan, men ett par kapitel har genomgått eller genomgår förändringar, samt den är inte helt färdig layout- eller korrekturmässigt.

Cordovboken 2011-05-02

I de fall något av ändringarna här nedan står emot information i Cordovboken eller andra texter gäller ändringarna nedan.

 • Ändring angående synen på sexualitet, se dokumentet Sexualitet i Cordovien v.2013
 • Ändring angående Att konvertera till Cordovien (aktuell version kommer, ignorera kapitlet i Cordovboken helt)

Övrigt

Sånger

Bilder på falkgardister

Bilder på ulvgardister

Bilder på lejongardister och väpnare

Bilder på sjukvårdare

Bilder på civila

Gruppbilder på cordover

Övriga bilder på cordover

 

 

 

Lämna ett svar