Koncept

En samlingssida för alla koncepthäften, alla häftena finns under respektive kultur också.

Cordovien

Falkgardist (.pdf)

Lejongardist (.pdf)

Lejonväpnare (.pdf)

Ulvgardist (.pdf)

Folksoldat (.pdf)

Sjukvårdare (.pdf)

Dönländare

Fotknekt (.pdf)

Dubbelsoldare (.pdf)

Stormknekt (.pdf)

Jaeger (.pdf)

Hessbrännare (.pdf)

Jorgaler

Jorgalsk gardist (.pdf)

Jorgalsk milis (.pdf)

Skaegi

Väring (.pdf)