Krigshjärta 6.6

Knektar som hatar cordover

19-21:a september, 2014

Finnåkers kursgård på deras nya lajvområde

Arrangörer: Maria Rodén, Jimmy Werf och Robin Schlyter genom föreningen A.L.I.A.S.

Ett lajv som arrangerades på samma premisser som KH5.11 – Taktiska val. Detta innebar att arrangörerna inte ordnade mycket mer än bakgrund till lajvet, samordning av grupper och ett område med grundläggande logistik (vatten, toalett, parkering). Det fanns inga fasta läger, utan deltagarna sov i vindskydd eller under bar himmel. Inga högre befäl än rotemästare/webel fanns på plats.

Lajvet utspelade sig i Valoi. Den lilla cordovska gruppen på lajvet hade blivit avskurna från resten av sina trupper efter en brosprängning och var nu jagade av blandade gillestrupper. När lajvet började hade gillestrupperna precis kommit ifatt den cordovska gruppen.

Första utskicket (med bakgrundsinformation för respektive sida, samt sökta roller)

Lajvets FB-grupp

Anmälan

För information kring koncept, se Kampanjvärld.

Stridsregler

Filler brev gradvimpel

 

Lämna ett svar