Kontakt

Frågor om föreningen

Via vår mail kommer du åt styrelsen och frågor kring föreningen.

krigshjartan@gmail.com

Frågor om specifika arrangemang

Våra lajv har ofta olika arrangörsgrupper. Om du har frågor om ett specifikt lajv, kontakta arrangörsgruppen för det lajvet. Kontaktinformationen hittar du på lajvens hemsidor, och du kan hitta kommande lajv i kampanjen här.

Frågor om fiktionen

Styrelsen är ytterst ansvarig för att hålla ihop fiktionen kring Krigshjärtakampanjen och godkänna större ändringar i den. Fiktionsgruppen är utsedd av styrelsen för att förvalta och levandegöra fiktionen och har mandat att uttala sig officiellt om fiktionen. Har du frågor eller idéer rörande fiktionen är du varmt välkommen att kontakta styrelsen.

Sociala medier

Irc: #krigshjarta @quakenet (mer information går att hitta här)

Facebookgrupper

Krigshjärtan (officiella gruppen för kampanjen)

Hjärter Knekt (allmän grupp för Gillet/knektar)

Lånecentralen för Krigshjärtagear

Ulvgardet (Krigshjärta)

Lejongardet

Krigshjärta – Falkgardet

Templet och Salitatet

Jorgaler

Jorgalas gardister

Krigshjärta – Hessbrännare

Krigshjärta – Skaegi

Danna’gil

Krigshjärta – Falisi

KH – Atos

Twitter

Cordovien

Gillet

Landsrådet

Fria Jorgala

Övrigt

Kampanjens bildalbum

Krigshjärta på Sveroks wiki

Krigshjärta på Nordic Larp Wiki (engelsk text/in english)

 

Samarbetspartners:

Sverok – Vårt riksförbund som bland annat bistår med ekonomiska bidrag, försäkring och olika rabatter

Sensus – Vårt studieförbund som varit till god hjälp inför och efter arrangemang

Larpfund – Har bidragit med Larpfundbiljetter till Krigshjärta VII

Andra lajvföreningar och kampanjer:

Föreningen A.L.I.A.S. – Arrangerar regelbundet lajv i kampanjen

Projekt Lazarus – Har arrangerat lajv i kampanjen

Notariatet – Syskonförening som fokuserar på icke-stridande koncept i kampanjen

Sverok Väst – Har bidragit ekonomiskt till lajv i kampanjen

Krigshjärtans vänner:

Larp Women Unite – Sverige – Ett forum med feministisk grund för dem som identifierar sig helt eller delvis som kvinnor.

sensus_logoz

Sverok beskuren

Lämna ett svar