Krigshjärta I

Stormfåglars sång

Arrangerades år 2006 av föreningen Kött & Blod på RLS´ område utanför Ronneby i Blekinge. Lajvet var nyskapande i sin genre på så sätt att det var ett seriöst stridslajv där striden var en viktig del av själva lajvet. Deltagarna uppmanades att bjuda på sig och snabba läketider och fokus på snygga scener bidrog till upplevelsen.

Handlingen kretsade kring ett invasionskrig på önationen Cordovien som efter drygt 300 års isolation blivit upptäckta och sedermera invaderade av handelsfederationen Gillet. Själva lajvet utspelade sig vid den ockuperade byn Bartol som hölls av gillesstyrkor medan de cordovska trupperna hade ett läger strax utanför byn. Efter några dagars mindre konfrontationer anföll cordoverna Bartol och lyckades befria byn.

Lämna ett svar