Krigshjärta 5.9

Stormens öga

Arrangerades 22-24:e februari 2013 i Kronobergs slottsruin av Johanna Nilsson, Robin Schlyter, Hanna Modin och Jesper Pedersen Notander genom föreningen Krigshjärtan. Drygt 50 deltagare.

Stormens öga var ett förhandlingslajv som utspelade sig på den övergivna borgen Altburg i norra Jorgala. Både Cordovien och Gillet hade skickat varsin delegation med diplomater, rådgivare, skriftfolk, vakter och diverse annat som under ett par dagar skulle förhandla kring en vapenvila i Jorgala. Respektive sida hade sina egna mål att uppnå och på vissa håll fanns även en intern prestige. För de som inte var uppbundna av förhandlingarna fanns möjlighet till kulturutbyten över gränserna under mer fredliga förhållanden än vanligt. Resultatet blev en vapenvila fram till den första juli år 319, med diverse överenskommelser för bägge sidor att uppfylla.

Området var detsamma som användes på Fältläger 464, men det fungerade betydligt bättre vintertid då få störmoment fanns + lajvet utspelade sig helt inne på borgen och borggården. Detta var första gången det fanns ett på förhand bestämt offområde i form av Ryttmästargården precis bredvid borgen där en del deltagare sov, samt maten tillagades. För själva förhandlingarna användes ett poängsystem som var en god hjälp för att driva på förhandlingarna framåt och i slutändan var poängställningen jämn. Extra krut hade lagts på maten; bland annat ingick en flerrätters festmåltid lördag kväll.

Lämna ett svar