De förtroendevalda i Krigshjärtans styrelse 2016 presenteras här kortfattat med funktion och inom vilka av styrelserbetets områden som de engagerar sig i huvudsak.

Eva Wei

Jesper Holmén Notander

Maria Rodén

Fredrik Nilsson

Johanna Boklund

Mikael Sand

Categories: Styrelsen, Uncategorized

Leave a Reply