Krigshjärta VIII har deltagarträff på Prolog klockan 10.00 på söndag. Utöver möjligheten att träffa merparten av arrangörsgruppen kommer också scenariot att presenteras och vad som kommer gå att spela. Informationen kommer att presenteras på egen hemsida efter Prolog.

Categories: KHN, Krigshjärta VIII, Slider

Nu finns det en arrangörsgrupp tillsatt till Krigshjärta VIII och den består hittills av följande personer: Fredrik Nilson Emil Rogvall Madelene Tivås Maria Rodén Jonas Cronert Fler personer kan tillkomma. Delar av arrangörsgruppen har hunnit ha ett första möte och målet är att KH8 ska bli av under sommaren 2017, men än är inget bestämt gällande datum, område, scenario eller vem som kommer vilket ansvarsområde, utan den informationen kommer efterhand.

Categories: Krigshjärta VIII, Slider