Tidslinje

Tideräkningen utgår från grundåret EK (Efter Kejsaren). Ett år i vår verkliga världstid motsvarar ett år i kampanjen.

Vår tideräkning (e Kr)Tideräkning (EK)
2011 (KH5)317
2013 (KH6)319
2015 (KH7)321
2017 (KH8)323
2019 (KH9)325
2021 (KH9.2 och 9.3)326
2022 – (ej uppräknat p g a Covidpandemi)
2023– (ej uppräknat p g a Covidpandemi)
2024 (KH10)327
2025328

0

Imperiet faller och grunden till Gillet börjar formas.

2

Det självständiga Cordovien bildas.

30

Gillet etablerar sig som en av samtidens mäktigaste organisationer.

42

Krig utbryter efter en tids misslyckad diplomati med Skaegi.

50

Kriget mot Skaegi avslutas och många skaegiska stammar ansluter sig till Gillet.

295

Gillet fattar intresse för Cordovien och inleder förhandlingar med Salen.

297

Cordovien avvisar alla diplomatiska kontakter.

298

Gillet förklarar Cordovien krig på de cordovska öarna. Kriget varar i två år och blir mycket kostsamt för båda parter. [Krigshjärta I och II]

300

Fredsavtal undertecknas mellan Gillet och Cordovien efter att Gillet kapitulerat.

301

Revolutionen i Cordovien. Salen stärker sitt grepp om nationen.

302-312

Relativt omfattande handel mellan Cordovien och Gillet via Askhamn. Resten av Cordovien stängt för främlingar precis som tidigare. Under denna tid etablerar Cordovien också kontakt med jorgalerna i Jorgala.

313

Mars

Cordoverna börjar landsätta trupp på de jorgalska öarna.

April

Utrensning av sydskaegi boendes på de jorgalska öarna påbörjas av cordoverna i största hemlighet. Detta blir inte allmänt känt förrän 317. Officiellt har skaegi självmant lämnat öarna.

314

Augusti

Revolutionen i Jorgala inleds officiellt.

315

Mars

Nationen Jorgalien utropas i samband med firandet av det cordovska nyåret i staden Avon.

Juni

Cordoviens armé landsätts i Jorgala och Cordovien deklarerar därmed öppet sitt engagemang i Jorgala.

Juli

14: Sextio falkar tågar in i byn Ödved och förklarar att byborna nu är befriade och medborgare i Jorgalien.

Augusti

20: Krigsförklaring mellan Cordovien och Gillet skrivs under i norra Jorgala. [Krigshjärta 3]

23: Slaget vid Himnavijk.

Cordovien lider förluster mot Gillet och drivs tillbaka söderut.

Oktober-november

Gillet befriar norra delen av Jorgala och driver sakta men säkert tillbaka cordovernas styrkor.

December

Cordoverna har lyckats upprätta en befäst linje som delar norra Jorgala och de biter sig fast där. Detta innebär att det numera finns två fronter i Jorgala. Den norra fronten får namnet Stålets väg. Inför vintern stannar kriget av.

316

April

Gillet gör en större offensiv i södra Jorgalien och ockuperar nu ett område längs kusten. Omfattande aktivitet av skaegiska partisaner i norra Jorgala.

Gillet förlorar kontrollen i området i södra Jorgalien. Lokala jorgaler understödda av cordovska soldater driver ut Gillets styrkor tillbaka mot deras skepp.

Juni

Gillet sätter in trupp bakom cordoverna linjer med luftskepp och fartyg via floderna och tar kontrollen över mindre spridda områden i norra Jorgalien. Samtidigt fortsätter stridigheterna vid Jorgaliens norra gräns där ingen sida verkar få övertaget. Svarta Solens skepp plundrar Jorgalas kustbyar och längs flodstränderna.

Juli

20: Gillet inleder en offensiv mot Hafstuna och staden faller samma natt.

21: Kompani Hoch-Eisengatter landsätts norr om Ödved. Cordoviens styrkor i området är omedvetna om hotet med luftskeppsburna trupper. [Krigshjärta IV]

23: Ödved faller för Gillesstyrkor i området.

25: Gillet lämnar Ödved och Brödraskapet plundrar och bränner byn.

September

Utdragna strider om Hellefiord. Gillet behåller greppet om den nu mycket medtagna staden och än viktigare, hamnen.

317

Januari

En mindre trupp cordover anländer till den lilla byn Stenhamra för att söka skydd och invänta allierade. Förklädda knektar hittas i byn och förs som krigsfångar ner mot kusten. Byns kvarvarande jorgaler väljer också att lämna sina gårdar och följa med cordoverna. [Krigshjärta 4.5 – Vinterlajvet]

April

28: Gillet gör en omfattande offensiv mot Anabruin. Cordovska styrkor håller stånd. Slaget vid Anabruin.

Juli

Gillet inleder en kraftig offensiv mot cordovernas södra front samt mot norra Jorgalas kust. Luftbombningar och sjölandsättningar pressar cordoverna hårt.

27: Richters regemente och 37:e linjefänikan från södra armén möts. [Krigshjärta V]

28: 37:e linjefänikan bombas på morgonen via luftskepp. Tack vare tur och förmodade siktproblem blir förlusterna få.

30: Richters regemente utplånar 37:e linjefänikan, men tar själv stora förluster.

Augusti

Bauernsburg faller i Gillets händer efter hårda strider.

Strider om norra Jorgalas kustlinje skär av cordovska försörjningslinjer.

September

Arméstaben för den cordovska norra amén fattar beslut om reträtt.

Den cordovska norra amén påbörjar reträtten genom norra Jorgala och förbereder för att överge den norra fronten Stålets väg.

November

11-13: Ett luftskepp har störtat i de jorgalska skogarna i närheten av Svartebäck och lokala skaegi samt partisaner, trupper från Cordovien och trupper från Gillet slåss om att få tag på dess viktiga innehåll. [KH 5.3 – Luftskeppet som försvann]

Fånglägret Kreuzstern grundas.

Vintern blir svår för de delar av den cordovska norra armén som fortfarande befinner sig i norra Jorgala.

Retirerande cordover har förskansat sig i staden Teres. Gillestrupp anländer och en segdragen belägring av staden inleds.

318

Februari

4: Luftskepp från Arsenalen genomför omfattande bombningar av staden Teres med stora förluster som följd. Något liknande har varken skett förr eller senare. [KH 5.4 – Råa villkor]

Mars

Den cordovska reträtten är avslutad och hela norra Jorgala är i Gillets händer.

Mars – december

Cordoverna har valt att behålla norra och södra armén som organisatoriska enheter snarare än att föra samman dem till en armé. Norra armén sätts i vila bakom fronten. Södra armén bevakar fronten och svarar på sporadiska angrepp från gillestrupp samt besätter de garnisoner som finns runt om i Jorgalien. Överlag är året lugnt. Många byar i krigshärjade områden som tidigare evakuerats återbefolkas.

Gillet ägnar året åt att stärka upp sin närvaro i de områden de tagit i norra Jorgala.

Maj

4-6: Den jorgalska, cordovkontrollerade byn Relancé får under pågående festligheter oönskat besök av den beryktade partisanledaren Simon Enöga och hans anhang, samtidigt som två ulvrotar från 54:e rädfänikan bevistar byn. [KH 5.5 – Vårfesten]

Juli

25: 46:e fänikan slår ut ett partisannäste i en borgruin. Större delen av fänikan lämnar platsen, men lämnar kvar fana 464 för att hålla området.

27-29: Fana 464 anfalls i borgen av en liten grupp partisaner. Efter några ihopstötningar och förluster drar sig partisanerna tillbaka. [KH 5.6 Fältläger 464]

September

Första initiativet till förhandlingar om vapenvila mellan Gillet och Cordovien inleds. Detta är dock bara känt för ett initierat fåtal. De praktiska arrangemangen pågår under vintern.

November

16-18: Byn Relancé i norra Jorgalien får oväntat mycket prominenta gäster samtidigt som den hamnar under attack från det Arsenalensponsrade kompaniet Drangsturm. Drangsturm besegrar de cordovska styrkorna och lyckas få med sig en viktig artefakt och några fångar. [KH 5.8 – Luftskeppet som dök upp]

319

Februari

21: Maktskifte inom Arsenalen.

23-24: Förhandlingar i borgen Altburg i norra Jorgala [KH5.9 Stormens öga] leder fram till det så kallade Altburgavtalet och vapenvila fram till 1 juli.

Mars

De jorgalska folksoldaterna i Jorgaliens armé får ett erkännande då det från Landsrådet meddelas att de numera ska benämnas folkgardister för att visa på att de har samma status som de cordovska gardisterna. Nyheten meddelas i samband med att det cordovska nyåret firas i Avon.

27: Utväxling av luftskeppet Klara mot danna’gilen Pwyll sker enligt Altburgavtalet.

April

8: En sydskaegisk delegation besöker ön Bröthafn för att hälsa på de sydskaegi som enligt uppgift ska finnas där. Då inga skaegi återfinns uppger cordoverna att de valde att flytta i samband med den påbörjade avmilitariseringen. Stämningen blir dålig.

16: Port Solitaire på Bröthafn råkar ut för en attack. Hamnen sticks i brand, tillsammans med de skepp som finns där. Händelsen sätts under utredning. Landsrådet låter kort därpå meddela att det var ett terroristdåd av partisaner som inte påverkar vapenvilan.

Arsenalen låter upprätta en lufthamn på ön tillhörande Atos som kan ses från den jorgalska staden Nebel/Nebelstadt.

Maj

3-5: Vårfest i Relancé. Dagen efter festligheterna kallas de gardister som finns i byn tillbaka till Fort du Nord tillsammans med en del av de civila. [KH5.10 Vårfesten 2]

Fångutväxling sker enligt Altburgavtalet på utvalda platser längs frontlinjen.

Juni

15: Datum för det andra förhandlingsmötet som ska hållas enligt Altburgavatalet. Den utsedda platsen är Fort du Nord. Cordoverna skjuter dock fram mötet på grund av ett attentat ett par veckor innan av illvilliga partisaner, då det anses att delegaternas säkerhet inte kan garanteras.

Juli

1: Vapenvilan upphör enligt Altburgavtalet.

Cordoverna påbörjar sin spjutspetsmanöver som utgår från Nebel/Nebelstadt. I samband med detta sticks lufthamnen på ön tillhörande Atos i brand tillsammans med två luftskepp som befinner sig där.

23: 72:a fänikan från norra armén når området vid fånglägret Kreuzstern. Fånglägret befrias, men fänikan lider några dagar senare nederlag mot regemente Schmetterling. [Krigshjärta VI]

Den cordovska styrkan slår till mot Tribunala di Celestia. Silvana di Halo stänger enligt ryktena gränserna till ön Isola Halo.

Augusti

Fortsatta stridigheter i Valoi. Cordoverna börjar upprätta fasta baser. Under tiden står kriget i Jorgala stilla, även om gränserna bevakas vaksamt av bägge sidor.

Hösten

Det börjar stå klart att kriget i Valoi inte kommer vara slut innan vintern. Framförallt är det södra Valoi som är drabbat. I Jorgala står det ännu stilla och uppbyggnadsarbetet i de mer drabbade delarna fortsätter.

December

Landsrådet i Jorgalien skickar en trevare till jarl Mode Adalmärke, en sydskaegisk jarl från det ockuperade området Björkdalen. Förhandlingar inleds.

320

Våren

Jarl Mode och Landsrådet når ening i förhandlingarna och cordoverna förbereder sig för att dra sig tillbaka från Björkdalen.

April

Den sydskaegiska ätten Svidungarna kommer till det ännu ockuperade Björkdalen som första skaegiska ätt att återvända.

29: Ett avtal skrivs under mellan svidungar, cordover och jorgaler i byn Gråvi. Ett par dagar senare lämnar cordoverna trakten.

Maj

Den nordskaegiska Gautrikätten kommer till Björkdalen och slår sig ner i Gråvi.

Juni

6-8: Den sydskaegiska ätten Björkdalingarna når Gråvi. Förhandlingar mellan Björkdalingarna, Svidungarna och Gautrikätten inleds gällande framförallt sex större gårdar i Björkdalen som står utan ägare. Det slutar med att Björkdalingarna får tre gårdar, Svidungarna två och Gautrikätten den sista gården samt får lov att stanna i Björkdalen. Det beslutas också att alla tre ätterna får tillgång till byn Gråvi. [KH6.3 – Hemkomsten]

Juli

4-6: En beväpnad grupp skickas ut från företaget Blaufunk för att ta hand om den ökände kontraktsbrytaren Rusdorf. Samtidigt rör sig en cordovsk styrka i trakterna som också innehåller danna’gil. Stridigheter utbryter mellan de tre grupperingarna. I slutändan möts hauptmann Willfrich och Rusdorf i en duell som Willfrich går segrande ur. Cordoverna och danna’gil som hade allierat sig med Rusdorf och hans anhang blir även de besegrade, men de överlevande släpps efter striden. [KH6.5 – Dunkelherz]

Augusti

Strejk utbryter i byn Ruhausen i Dönland.

22-24: I byn Antrim i Hessbrand sker en mindre revolution efter missnöje hos en del av arbetarna som tar över en del av produktionsplatsen. Samtidigt sker en större revolution i den närliggande orten Wexford. I Antrim lyckas de strejkande arbetarna få till ett kontrakt med faktor Laurentia Hollencranz, representant för företaget Hollencrantz & Lachdammer, och återgår därefter mer eller mindre till någon form av ordning. Under söndagen anländer väpnad trupp från Wexford, fängslar de ledande revolutionisterna och avrättar tre av dem. I tumultet som uppstår blir Laurentia Hollencrantz nerstucken av en arbetare och avlider tragiskt. [KH6.4 – Made in Hessbrand]

September

En ny sjukdom rapporteras från frontlinjerna. Till en början hostar den sjuke blod och klaga på smärta i bröstet. Därefter är förloppet hastigt och den sjuke avlider oftast några dagar därpå.

18: Bron Cielo Delizia i Valoi sprängs av en cordovsk trupp. Bron var en viktig förbindelselänk för Gillets trupper. I attentatet dör också den kända och populära kampkultsprästen Carina Sortina.

19-21: En del av den cordovska trupp som var med vid attentatet vid bron har blivit avskuren på fel sida och flyr nu längs floden, förföljda av blandade gillestrupper och med en viktig kista i sin ägo. Cordoverna lyckas lämna över kistan vid en mötesplats och får då reda på att det även finns en annan kista i området som är av vikt. De finner denna, men den erövras av gillestrupperna. Stridigheter sker under ett par dagar innan cordoverna besegrar gillestrupperna. [KH6.6 – Knektar som hatar cordover]

Oktober

2: Ett attentat sker mot högt uppsatta personer i utpost Mancia i södra Valoi av en liten grupp sydskaegi som lämnar över en apterad kista som vid öppnandet sprängs. De skyldiga lämnar platsen under det efterföljande kaoset och undkommer. Skälet till attentatet är inte känt.

November

14-16: Väpnad trupp utskickad från företaget Kronstadt und Tochter anländer till byn Ruhausen där strejk ännu pågår. Förhandlingar inleds, men övergår snart i väpnad konflikt i mindre grupper. Under söndagen skickar företaget in all trupp och besegrar de strejkande arbetarna och deras inhyrda knektar. [KH6.7 – Knekten som lekte med krutet]

321

Januari

Det nya året inleds med förberedelser inför nya konflikter. Gillet lägger handen vid de sista planerna för operation Die Gerechte Faust, en djärv operation mot de cordovska öarna för att få tag på cordovium, något som tros vara en viktig del i botemedlet mot blodslunga. Samtidigt förbereder Salen och Landsrådet för att flytta trupp till Cordovien, både cordover och jorgaler.

Samtidigt börjar det i området Akarid – delat mellan de tre länderna Abbasid, Chard och Falisi – bli oroligt sedan det börjat ske räder från Abbasid mot Chard och Falisi. Dessa intensifieras under våren som följer. En trolig anledning är svält i vissa delar av Abbasid sedan alltfler plundringsintäkter från Svarta Solens Brödraskap uteblivit under de senaste åren.

Mars

15: Regemente Carolina med sina inhyrda kompanier samlas i Cretzburg.

April

17: Regemente Carolina avseglar från Cretzburg mot Cordovien.

Maj

8: Gillet landstiger i Sillhavn, en liten fiskeort i det cordovska länet Comté du Nord. De cordovska gardister som vaktar hamnen kapitulerar snabbt.

Gillet etablerar en bas vid Sillhavn och börjar sedan slå en kil inåt landet, mot Utpost 214.

Juni

Företaget Regenschirm och ett par andra dönländska företag inleder handel med enskilda grupperingar i landet Falisi, däribland Wolność som är en gruppering av vad de själva kallar fria falisier. Wolność vill köpa vapen att använda mot andra klaner i de inbördes konflikter som råder i landet.

Regemente Carolina anländer till området vid Utpost 214 och slår läger. Deras uppdrag är att utvinna ämnet Cordovium från den källa som ska finnas där. Övriga regementen har vänt åter mot Sillhavn för att kunna försvara vägen hem. Kort därpå anländer även Sjuttonde fänikan vars uppdrag är att bekämpa eller åtminstone fördröja regementet medan flera cordovska fänikor tågar mot Sillhavn.

10: Första stridskontakten sker mellan regemente Carolina och Sjuttonde fänikan. [Krigshjärta VII – Utpost 214]

13: Ett avgörande slag sker vid Utpost 214 där Sjuttonde fänikan står som segrare. [Krigshjärta VII – Utpost 214] Samtidigt sker Slaget om Sillhavn, också känt som Sillhavns blodbad, där brigadmarskalk Alaine Solide de Askhamn leder sina cordovska trupper till seger och brutalt utplånar sin fiende.

15: Sjuttonde fänikan lämnar Utpost 214, med undantag för några rotar som får i uppgift att skydda och bevaka platsen.

Krigsfångarna från regemente Carolina förs till ett fångläger utanför Village de Pêche. De som bedöms vara av vikt förs direkt till Toulonne för vidare förhör och förhandlingar, däribland den svårt sårade oberst Ebersbacher. Bud skickas till Dönland.

Juli

Förhandlingar inleds mellan representanter från Gillet och Salen.

I norra Jorgala/Sydskaegi skickas ett bud från jarl Mode Adalmärke till en representant från företaget Hollencrantz & Lachdammer. Budet innehåller en uppmaning om att de omedelbart ska lämna den sydskaegiska byn Hautorp eller ersätta sydskaegi för att de använder den. Hollencrantz & Lachdammer tog över byn sedan den övergivits av cordoverna under år 320.

Augusti

12: Fredsavtalet skrivs slutligen under. I detta ingår det utöver att Gillet ska betala skadestånd och erkänna sig slagna också att källan vid Utpost 214 ska förstöras så snart det finns nog Cordovium utvunnet för att kunna bota blodslunga. De två parterna ska också samarbeta för att distribuera botemedlet mot blodslunga. En dönländsk chirurg lyckades finna formeln för ett fungerande botemedel och Gillet går med på att dela med sig av kunskapen. Utåt sett är det Cordovien som bringar botemedlet till de olyckliga sjuka. Cordovien släpper som en gest av god vilja samtliga kvarvarande krigsfångar och ger sina fiender fri lejd från de cordovska öarna till och med 1 oktober.

Krigsfångarna börjar flyttas från Village de Pêche till Askhamn som tillfälligt öppnas upp för gillesskepp. Cordoverna gör sig också redo för att rensa länet Comté du Nord från laglösa och annat pack.

September

Ett luftskepp försvinner i Falisi med okänd last och av okända skäl.

Svar från företaget Hollencrantz & Lachdammer angående byn Hautorp skickas till jarl Mode Adalmärke i Björkdalen. Företaget slår ifrån sig sydskaegis krav och avslutar brevet med en förolämpning. Jarl Mode kallar till rådslag i Reykir och hetsiga diskussioner tar vid, innan det beslutas att byn Hautorp ska återtas med våld om så krävs. Förberedelser tar vid under hösten med plan att slå till mot byn så snart vintern kommit och dess invånare varken är beredda eller har goda möjligheter att undkomma.

14: Källan vid Utpost 214 förstörs vilket bevittnas av representanter både från Cordovien och Gillet. Ett påbud om att området numera är förbjudet att bevista går ut från Salen.

29: De sista gillesskeppen samt de två luftskeppen Almara och Abschied lämnar Askhamn. Skeppen seglar mot Cretzburg medan luftskeppen styr mot Wagensburg.

Oktober

1: Fristen för cordovska fiender kvar på de cordovska öarna upphör vid midnatt.

Utredningen kring det försvunna luftskeppet visar att det antingen landat eller störtat i Falisi. Regenschirm hyr med visst stöd från Arsenalen in en väpnad styrka som ska återfinna luftskeppet och dess last samt om möjligt ta reda på vad som skett.

Samtidigt har inte luftskeppsfärderna gått obemärkta förbi i Jorgalien, inte heller det faktum att det rustas i grannländerna. Oroade över att oroligheterna ska nå även den egna nationen har Landsrådet begagnat sig av cordovska ormar som under året skickats österut för att få mer information om vad som varit i görningen. Rapporterna har varit både lugnande och oroväckande. Lugnande då det ännu inte finns något hot, oroväckande då Falisi skulle kunna bli en farlig fiende med den nya vapenteknologin och influenserna från Dönland. När nu informationen om det störtade luftskeppet når Landsrådet blir beslutet att skicka in en egen styrka i området.

Under hösten börjar Landsrådet inleda förhandlingar med Atos om en tänkbar allians för att stärka sina gränser och för att få ett stopp på räderna från Abbasid. Cordovska och jorgalska diplomater syns i landet.

November

Regenschirms inhyrda styrka av gillesknektar, hessbrännare, skaegi och jorgaler skickas mot Falisi från Jakow via staden Azzurro i Valoi, ledda av hauptmann Müller. Där möter de upp ett par representanter från Wolność. Operationen döps till Abrufen. Från staden Nebel skickas en styrka från Landsrådet med gardister och folksoldater.

27: Både styrkan från Landsrådet och gillesstyrkan når området för det störtade luftskeppet i Falisi. Mindre stridigheter sker. [Krigshjärta 7.2 – Du, var är mitt luftskepp?]

28: För styrkorna i Falisi står det klart att luftskeppet Schwartze Falke störtat i sjön efter att besättningen blivit sjuk. Luftskeppet bar en last av nersmittade filtar och förgiftad must. [Krigshjärta 7.2 – Du, var är mitt luftskepp?]

29: Styrkorna möts en sista gång och den cordovska truppen besegrar Regenschirms utsända. En del tas som fångar, andra avrättas. Samtliga hessbrännare släpps då det visar sig att de förhandlat med cordover på plats i all hemlighet. Den cordovska ledningen låter meddela att det på order av Landsrådet ska upprättas en cordovsk utpost på platsen och att merparten av den cordovska truppen därför kommer stanna kvar i landet. [Krigshjärta 7.2 – Du, var är mitt luftskepp?]

December

Skaegi i Björkdalen förbereder sig inför att slå till mot byn Hautorp.

Under senhösten och vintern sprider sig smittan och giftet från Schwartze Falkes last i sjön i Falisi och dödar efterhand både fisk och annat som är beroende av vattnet för sin överlevnad. Större djur och människor klarar sig bättre, men många blir sjuka. För cordoverna blir det ännu ett bevis på den dönländska bristen på respekt för liv, medan det från Regenschirms håll skylls på den cordovska inblandningen. I slutändan tjänar händelsen bägge sidor på olika sätt medan förlorarna är de vars land ärras av uppgörelsen. Falisi står inte längre utanför och opåverkade av världspolitiken när år 322 står inför dörren.

322

Januari

Den cordovska utposten i västra Falisi får sitt namn; Poste Boueux.

8: Sydskaegi från Björkdalingarna och Svidungarna når byn Hautorp. Samtliga dönländare i byn dräps. Byn införlivas på nytt i Björkdalen. [KH7.3 – Nidvinter]

Merparten av de krigsfångar som hålls i Poste Boueux blir efter förhandlingar med Regenschirm släppta. Regenschirm erbjuder taler och vid behov läkemedel mot den smitta filtarna som funnits på luftskeppet innehållit samt säger sig inte ha någon konflikt med den cordovska nationen så länge kraven fullföljs, trots det övergrepp som skett mot företagets utsända. Målet för cordoverna är i stort uppnått, därför väljer ledningen att gå med på att släppa fångar, men behåller några för säkerhets skull.

Wolność, den gruppering som handlat med Regenschirm, för diskussioner om agerande apropå utposten i deras land. Wolność enas kring att hemlighålla vad som skett ännu ett tag för adeln och prästerskapet i landet för att istället lösa problemet på egen hand.

Mars

Cordovska gardister får under våren återvända hem till Cordovien. De gardister som verkar ha svårt för att återanpassa sig till ett liv i Cordovien skeppas tillbaka till Jorgalien eller placeras på otillgängliga platser i Cordovien för att inte sprida fel tankar till andra cordover. Utöver det upprustas den cordovska flottan med fler skepp och materiel samt förnödenheter skickas mellan Cordovien och Jorgalien.

April

En cordovsk styrka avsedd att förstärka Poste Boueux i Falisi skickas från Jorgalien, men når aldrig fram.

22: En liten delegation från kompani Edelweiss bestående av hauptmann Veleno och två knektar anländer till Poste Boueux för att förhandla loss sina sista tre knektar som ännu befinner sig där. Även en grupp med tre falisier från Wolność anländer under kvällen. Bland krigsfångarna finns där också några hessbrännare och någon skaegi. Några av dessa dödas på kvällen i samband med ett flyktförsök. [KH7.5 – Poste Boueux]

23: Rykten går om en styrka Wolność i närheten av Poste Boueux, redo att slå till mot utposten. Under tiden fortsätter förhandlingarna inne i utposten. Cordoverna är oroliga för att de ska bli dräpta av falisier och en överenskommelse nås med hauptmann Veleno att de cordover och jorgaler som får plats på luftskeppet hem kan få lämna med knektarna mot att hauptmann får loss sina tre knektar. På kvällen sker en vårfest för att fira vårens anländande. [KH7.5 – Poste Boueux]

24: Förhandlingarna i Poste Boueux avslutas då alla parter verkar nöjda. Dock beslutar sig den cordovska ledningen för att dräpa de falisier som finns på plats, något knektarna försöker hindra, varpå strid utbryter. Cordoverna vinner, men är beroende av knektarna för att ta sig från platsen och därför skonas alla. Efter lite omplåstring är nästan samtliga redo att lämna platsen. De som ska färdas med luftskeppet lämnar utposten tillsammans. [KH7.5 – Poste Boueux]

Wolność återtar Poste Boueux utan problem då inga cordover längre håller platsen.

Maj

Cordovska gardister går på nytt in i västra Falisi och återtar efter strid mot Wolność Poste Boueux. Wolność inser att det kommer vara svårt att i längden fortsätta hemlighålla cordovernas närvaro för kejsarinnan och nya rådslag sker för att besluta hur inkräktarna bäst ska tas omhand.

En liten grupp med knektar, ledda av webel Aufderheide, skickas av Arsenalen mot Cordovien på ett prestigefullt uppdrag som går ut på att stjäla en stor celest. Dessa möter upp några jorgaler och ett par knektar som befunnit sig på ön Nevheim sedan förra sommaren, däribland Erfinder som är den som meddelat Arsenalen att celesten finns. Jorgalerna är de som kommit över informationen ursprungligen efter att ha dödat en grupp danna’gilska sökare under år 321. Operationen döps till Dreisten Diebstahl.

Juni

17: Gruppen med knektar och jorgaler närmar sig ulvgården La Colline d’Osier och slår läger i skogen en bit från värdshuset Ulvgrytet. En grupp danna’gil befinner sig också i området för att försöka hitta information om den sökargrupp som försvann i området under föregående år samt att hitta en viktig artefakt; samma celest som knektarna är ute efter. [KH7.4 – Ulvprovet]

18: Ulvprov väntas för några av rekryterna från ulvgården La Colline d’Osier. Samtidigt finner danna’gil artefakten de söker efter. Knektarnas närvaro blir känd och mindre stridigheter sker. Knektarna stjäl artefakten. Två gånger. [KH7.4 – Ulvprovet]

19: När knektarna försöker skicka iväg artefakten lyckas cordoverna och danna’gil hindra dem. Dagen ser mörk ut för knektarna, men efter att webel Aufderheide nesligt hotar att döda barnen på plats får knektarna och jorgalerna fri eskort till kusten och kan lämna Cordovien utan vidare misstag. [KH7.4 – Ulvprovet]

Juli

Ett större uppror sker i Hessbrand då gruvarbetare får nog av dåliga villkor. De inblandade företagen hyr in knektar för att med våld bemöta argumenten från de upprepade hessbrännarna. Upproret döps efteråt till Red July och kräver många dödsoffer, framförallt hos hessbrännarna, men också bland de inhyrda knektarna. I slutändan, efter över en månad av konflikt, upprättas nya avtal som arbetarna säger sig nöjda med och produktionen återupptas på nytt.

Fler diplomater från Landsrådet syns i Atos. Även atiska diplomater reser till Avon i Jorgala.

Oktober

En grupp med jorgaler och cordover förbereds av landsråd Yonah bat Zarah i Avon inför ett diplomatiskt uppdrag i Atos. De ska under ledning av fänrik Jean-Louis le Belette de Pérenne eskortera ormagent Adeline le Dévoué de Toulonne till byn Chorio där denne ska möta tre atiska diplomater. Landsrådet har under året fört förhandlingar med Atos och mötet är tänkt att befästa det sista och få allt på pränt.

November

Den cordovjorgalska styrkan ledda av fänrik Jean-Louis inleder sin resa till fots mot byn Chorio, via staden Nebel.

10: Ett informationsmöte hålls i Jakow av frau Ekaterina Meßer inför ett uppdrag i Atos: Operation Geheimdiplomatie. Gillet har via spioner fått reda på att Landsrådet ska ha ett diplomatiskt möte i byn Chorio och ämnar förhindra detta.

20: Operation Geheimdiplomatie inleds då en mindre styrka bestående av knektar och hessbrännare under ledning av leutnant Nerz skickas med luftskepp mot Atos.

22: Luftskeppen når Atos och gillesstyrkan landsätts. Så snart mörkret fallet går merparten av gillesstyrkan in i byn och dräper nästan samtliga av de oförberedda byborna från de tre familjerna Vara, Xanthe och Basham. En av de två diplomaterna som rest till byn, Adelpha av familjen Agave, dräps medan den andre, Yuri av familjen Zenas, tas tillfånga tillsammans med tre atier från byn.

25: Den cordovjorgalska truppen når byn Chorio i Atos. Fänrik Jean-Louis har insett att något inte stämmer, varför truppen slår läger en liten bit utanför byn och skickar fram spanare. Dessa upptäcker den dönländska närvaron i byn och bristen på atier. Viss kontakt sker mellan de olika sidorna. [KH7.6 – 2 1/2 luftskepp]

26: Fler stridigheter sker i och kring byn Chorio i Atos. Det står klart för den cordovjorgalska truppen att Gillet fått reda på mötet och dräpt bybefolkningen. En atisk diplomat anländer under dagen med sina barn och hamnar först i Gillets klor, innan hon och barnen befrias av cordoverna och jorgalerna. Den cordovjorgalska styrkan får kännedom om att det måste finnas spioner högt upp i Landsrådet, men lyckas inte få reda på mer kring vem eller vilka. Leutnant Nerz tillfångatas, men befrias innan hon förmåtts avslöja något av vikt. [KH7.6 – 2 1/2 luftskepp]

27: En avgörande strid sker i Chorio då den lilla gruppen av cordover och jorgaler anfaller knektarna och hessbrännarna i byn. Gillet vinner till slut, men leutnant Nerz väljer att spara livet på cordoverna och jorgalerna. [KH7.6 – 2 1/2 luftskepp]

29: Gillesstyrkan lämnar Chorio för att enligt tidigare överenskommelse bli upplockade av sina luftskepp igen. Med sig har de två fångar; diplomaten Yuri och ormen Adeline. Cordoverna och jorgalerna i Chorio kan se sig fria och med hjälp av de enda tre överlevande atierna från byn som nu släppts av gillesstyrkan kan de begrava de döda byborna.

Cordoverna och jorgalerna färdas från Chorio till grannbyn Ochthi Tis Límnis för möjlighet till återhämtning och bud till huvudstaden innan fänrik Jean-Louis kan återvända med sina soldater till Jorgalien. Under tiden överlämnas Gillets fångar till frau Ekaterina Meßer i Jakow som i sin tur lämnar dem vidare till sin uppdragsgivare. Landsrådet utlovar upprättelse till Atos för det nesliga dådet.

323

Januari

Krigsförklaring sker mellan Cordovien och Gillet via Landsrådet. Som främst anledning från Landsrådets sida uppges dådet i Atos, men det spekuleras i att Salen ligger bakom och egentligen framförallt vill förhindra att Gillet knyter för nära band med Falisi. Falisi är trots allt ett grannland till Jorgala och Jorgalien. Atos ställer sig på cordovernas sida, delvis då det upplevs att det inte finns särskilt många alternativ.

Juni

Dönländska trupper befinner sig i Falisi för att bidra till försvaret och säkerställa de handelsavtal som finns mellan dönländska företag och falisiska grupper. Möjligheten att gå in i Atos via Falisi diskuteras för att slå undan benen för cordoverna bakvägen.

20: Cordoverna går in i Falisi via Jorgalien. Detta är början till en ny och mer intensiv fas i konflikten.

Juli

Regemente Totenroller möter en cordovsk styrka som står under brigadmarskalk Cécile.

5: Stridskontakt första gången mellan Totenroller och den cordovska styrkan. [Krigshjärta VIII – Skymningsläge]

7: Gillets tross bombas av de egna luftskeppen efter att cordoverna lyckats störa Totenrollers kommunikation. [Krigshjärta VIII – Skymningsläge]

8: Totenroller lyckas slå den cordovska styrkan. [Krigshjärta VIII – Skymningsläge]

Oktober

Oroligheter inom Cordovien då missnöje frodas i vissa byar i södra Nevheim.

27: En liten styrka gardister anländer till byn Corinne la Ville på södra Nevheim. Det misstänks förrädiskt beteende i byn. Byborna har barrikaderat sig och vägrar ge upp. [KH8.2 – Det är vår jord]

29: Gardister går in i Corinne la Ville och dräper merparten av byborna. Upproret slås officiellt ner. [KH8.2 – Det är vår jord]

325

Juli

22: En förbundsstyrka, 32:a fänikan av Norra Armén, slår läger i Kleinseeregionen i Dönland, med målet att utnyttja det avancerade vädersystem som finns i regionen. Anledningen varför är dold för gardisterna.

23: Armé Ehrenfaust anländer i Kleinseeregionen. Förbundets trupper har siktats i närheten.

24-27: De två styrkorna kämpar över kontroll över de olika väderläsningsstationerna som finns i regionen. (KH IX)

28: Efter svåra strider lyckas förbundsstyrkan insamla nog med information från väderläsningsstationerna, och båda sidors respektive staber får ny information om vad förbundet kommer använda avläsningar till. Ett vapen av förödande kraft hade skapats i Toulonne, en muterad variant av den fruktansvärda pesten Blodslunga, och var nu redo att sättas i bruk mot Cretzburg: en av de mest centrala städerna i Gillets handelsimperium. Cretzburg, och Gillet, skulle tvingas på knä. Ett sista försök att förhindra denna humanitära katastrof gjordes av Armé Ehrenfaust, men gillestruppen misslyckades med att bryta igenom fiendens linjer, som förstärkts av Hessbrännska desertörer under natten. (KH IX)

29: Och så sattes vapnet i bruk mot Cretzburgs intet anande befolkning. Minea kunde endast se på i tystnad medan sjukdomen dödade Cretzburgs befolkning i drivor. Antalet döda efter attacken är ännu okänt, men resultatet var inte en fiende på knä, så som Förbundet förväntat sig. Dönland hade inte knäckts av Förbundets hammarslag, och gjorde redo för motattack: redo för vedergällning.

326

Våren

En folkrörelse sprider sig som en löpeld genom Dönland. Rivaler tecknar samarbetsavtal, fiender blir allierade, och Storjakowern som sedan kejsardömet varit splittrat av intern konkurrens finner sig allt mer enat mot ett gemensamt mål. Knektar från hela Dönland reser till Jakow för att skriva kontrakt att försvara hem, ära och frihet i Gillets tjänst. Stadsstater som krigat mot varandra i generationer lägger konflikter åt sidan för att skicka stöd till Gillets kraftsamling. Regementen marscherar mot fronten till folkets jubel, och fienden som Salen trott sig besegrat går på offensiven.

Juli

Rotar ur den 4:e fänikan skickas för att säkra byn Müllersdorf inför planerade operationer djupare in i Dönland. Gillets underrättelsetjänst skickar elitstyrkan Kompani Panzerfall från Wagnensburgs luftstridsflottilj när det uppdagas att Rotemäster  Jean Santé stulit hemliga dokument från brigadmarschalken – dokument ovärderliga för Gillets motoffensiv. Panzerfall erövrar dokumenten och drar sig tillbaka efter genomfört uppdrag. [KH9.2 – Gravmarschen]

Augusti

Gillet inleder sin motoffensiv – den största kraftsamlingen på decennier. Förbundets ordnade reträtt kollapsar. Tack vare god planering och taktiska uppoffringar lyckas stora delar av förbundets styrkor i Dönland nå kusten och slutligen säkerhet i Jorgalien. Enskilda enheter lämnas kvar medvetet för att sakta ned Gillets frammarsch. Andra glöms helt enkelt när de separeras från huvudstyrkan i den hastiga reträtten. De kallas nödvändiga förluster och lämnas att söka sin egen räddning från den annalkande fienden.

Ataman Taras och Leutnant Stahler anställs av Gillet för att leda ett specialistkompani med målet att spåra och utplåna kvarvarande förbundsstyrkor i Storjakowern. Jagdkompani Herbsterwachen påbörjar sitt blodiga arbete redan samma månad.

Oktober

Gillet konsoliderar sina styrkor och förbereder sig för nästa steg i den massiva motoffensiven – en med Falisien koordinerad invasion av Jorgalien. Med stöd och förstärkningar skickade från nästintill hela Storjakowern börjar starka politiska röster att offentligt tala om att ena Storjakowern under Gillets fana – ett nytt jakowskt imperium.

Fänrik Mouniq de la Fidéle samlar de trupper hon kan hitta i sin isolation bakom fiendens linjer. Cordover, Jorgaler och Danna´gil – vissa kvarglömda, andra kvarlämnade. Hon forma den praktiskt nämnda Fanan och börjar röra trupperna mot kusten i förhoppning om att kunna återansluta sig till huvudstyrkan som man sedan länge förlorat kontakt med. 

7: Fanan upprättar kontakt med Fana 14, som medvetet lämnats kvar för att minera broar längst med floden Zunge. Fana 14 lovar att möta upp de isolerade vid byn Sonnenbrücke och hjälpa dem hitta tillbaka till huvudstyrkan.

11: Jagdkompani Herbsterwachen utplånar Fana 14. Fanan dräps till sista man på Leutnant Stahlers order. 

24: Mouniqs fana anländer till Sonnenbrücke, en hessbrännsk bruksort som också går under namnet Fairsprings-by-Cretzburg. Man varnas om att den Cretzburgska pesten tagit sig till byn, och de massgravar man finner i byns utkant instiftar en välbehövd försiktighet. Order utges att man ska göra sitt yttersta för att minimera smittrisken. 

November

3: Herbesterwachens bygger läger utanför den lilla arbetarbyn Fairsprings-by-Cretzburg. Stabssekreterare Heinrich Beredt besöker byn för att gå på dass under natten och tas till fånga av fänrik Mouniq. Han avlider kort därefter. 

5-7: Stridigheter utbryter i och omkring byn i samband med att Herbsterwachen undersöker Stabssekreterarens försvinnande. Fänrik Mouniq får tag på en artikel i observatören där flera framstående militärstrateger diskuterar den kommande invasionen av Jorgalien. Efter intensiva strider tvingas Herbsterwachen dra sig tillbaka, och de förbundstrupper som ännu finns kvar i Sonnenbrücke når kusten och reser genast mot Jorgalien för att varna om det kommande anfallet. [KH9.3 – Knekten som klev ut ur dasset och försvann]

December

Den Cretzburgska karantänen lyfts. En tredjedel av stadens befolkning har avlidit i farsoten och även om livet långsamt återvänder till Cretzburg kommer staden aldrig att bli sig lik.

327

Januari

Jagdkompani Herbsterwachen avslutar sitt uppdrag med generellt goda resultat och specialistkompaniet upplöses. Många skriver genast nya kontrakt inför invasionen av Jorgalien.

Juli (KH10)

Lämna ett svar