Om kampanjlajven

Om du vill arrangera ett lajv i kampanjen finns mer information om hur du ska gå tillväga under Organisation. Vi rekommenderar också Policydokument för våra policies samt Arkiv för blanketter.

Krigshjärta är en low fantasy-kampanj med inslag av steampunk samt viss estetik från exempelvis första världskriget. Detta innebär att kampanjvärlden Minea inte innehåller magi eller särskilt många övernaturliga inslag, även om sådant som folktro och religiös övertygelse kan förekomma. De flesta i världen, med ett fåtal undantag, är också människor. Gällande teknologi och utveckling hämtar vi inspiration från vikingatid (800-tal) till och med renässans (1500-tal) där olika kulturer har olika styrkor. Vissa kulturer är väldigt traditionella och konservativa, andra experimenterar mycket och ligger långt fram i utvecklingen. Vapennivå ligger på en generell medeltid där vi slåss med svärd och liknande med inslag av svartkrutsvapen. Sjöslag förekommer och luftskepp finns i kampanjen, men de sistnämnda är dyrbara och inte något var person reser med.

Alla lajv i Krigshjärtakampanjen utspelar sig i samma kampanjvärld och oftast i kronologisk ordning. De brukar också följa realtid, vilket innebär att om det är ett år mellan två lajv har det förflutit ett år i lajvvärlden också. De återkommande rollerna åldras i takt med spelarna. Vi använder också samma kalendersystem som i vår verkliga värld, med undantag för årtalet. Den 21 augusti år 323 i Minea är alltså den 21 augusti år 2017. Det finns dock undantag för detta och det är upp till varje arrangörsgrupp att besluta om när deras lajv ska hållas i kampanjvärlden. Det enda kravet som finns är att inte förändra det som tidigare skett. Det vill säga, det går inte att hålla ett lajv år 300 i kampanjvärlden och bestämma att Gillet vann kriget på de cordovska öarna.

Många av lajven handlar om väpnad konflikt, men det finns undantag och det har exempelvis arrangerats lajv med fokus på fest eller förhandlingar. Även detta är upp till varje arrangörsgrupp. Det finns många kulturer och koncept att utforska och många potentiella lajv. Alla kulturer är inte utforskade heller, utan det sker efterhand som intresse väcks.