Atier

Atos baseras på medeltidens Grekland. Kulturen är ny och har enbart spelats på enstaka lajv så denna sida kommer fyllas på allteftersom. Klädedräkten består bland annat av fotsida eller ankellånga kjortlar. 

Kulturen i korthet:

  • Samkönade förhållanden är norm, men hetero kan förekomma.
  • Storhushåll inte ovanligt. Polyförhållanden förekommer.
  • Adoptioner är inte ovanligt eller att du tar hjälp för att ordna ett barn.
  • Blodet är inte viktigt, utan det viktiga är att du tillhör en familj som du svär trohet vid lämplig ålder (att jämföra med dåtidens konfirmation – det är ett stort och viktigt ställningstagande), kanske när du räknas som vuxen. Ofta blir det familjen du växer upp i, men det kan också vara någon annan och du kan byta senare i livet även om detta kan uppfattas som ett stort svek. Tillhörighet är viktigt.
  • Vid giftermål/motsvarande så förhandlas det om vilken familj barnen ska tillhöra och vem som flyttar till vem. Vid skilsmässa följer barnen med vad som förhandlats fram, medan den ingifta återvänder till sin ursprungliga familj. Därför blir förhandlingarna väldigt viktiga och kan dra ut på tiden. Giftermål används för att skapa allianser familjer emellan.
  • Icke-binära personer finns i samhället och anses inte vara konstigt.
  • Samhället är jämlikt.

Namnskicket utgått från ett förnamn och ett familjenamn enligt följande: <grekiskt inspirerat namn> av familjen <grekiskt inspirerat namn>. Det går bra att använda grekiska namn eller använda sig av Google Translate och översätta en egenskap eller liknande.

Atos har länge stått utanför världspolitiken och trots att landet ingår i Geldern har atier främst haft kontakt med folk från regionen Akarid, bestående av länderna Abbasid, Falisi och Chard.

Facebookgrupp