Krigshjärta IV

I skuggan av ett krig

Arrangerades år 2010 av föreningen Krigshjärtan på Svarta Galtens område utanför Karlskoga. Kallas också Krigshjärta 2010. Lajvet skiljde sig från de föregående så tillvida att det inte var ett utpräglat stridslajv med två sidor mot varandra, utan istället handlade om en by som blev ockuperad under några dagar. Fokuset låg mer på förtrycks- och kulturspel och även om strid förekom var det i mindre skala. Nytt för det här lajvet var att det fanns en obligatorisk förberedelsedag med workshops för deltagarna, något som fungerade bra. Första dagen hade också fokus på att etablera det normala livet för att sedan kunna få en tydligare kontrast mot den kommande ockupationen. Scenarioupplägget var känt för deltagarna och första dagen förekom det också barn på lajvet som reste hem tidigt den andra dagen, innan det hela tog en mörkare vändning.

Lajvet handlade om den lilla byn Ödved i norra Jorgala som tidigare varit styrd av folkslaget skaegi, men nu blivit övertagen av cordoverna som nu levde sida vid sida med jorgalerna. Första dagen gick livet sin gilla gång med en fest på kvällen. Även om oroligheter fanns i form av fredlösa partisaner i skogen var hotbilden mot byn liten och den enda väpnade styrka som fanns var en vaktstyrka i byn. Under andra dagen vändes tillvaron upp och ner då ett kompani från Gillet kom inmarscherande och efter en kort strid tog över byn och fängslade alla cordover. Lajvet slutade efter några dagar med att byn övergavs av Gillet som avmarscherade med sina krigsfångar. De som var kvar i byn blev kort därpå massakrerade av en grupp från det fruktade Svarta Solens Brödraskap, även om ett fåtal lyckades fly.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *