Sång och musik

Vi har en rik sångskatt i kampanjen och vi ser gärna fler sånger då det bidrar till en levande värld. Det finns dock några saker som är bra att ha i åtanke om du skriver eller skriver om en sång. Är du osäker kring om något fungerar, kontakta arrangörsgruppen eller styrelsen.

Information om respektive kulturs sångtradition uppdateras efterhand.

Här kan du hitta de flesta kampanjrelaterade sångerna som finns idag: Lajvmusik – en wiki

Allmänt

 • Klassiska kungar eller drottningar finns inte i världen, därmed inte heller prinsar och prinsessor.
 • Undvik referenser till religioner som existerar i vår riktiga värld, exempelvis kristendom eller asatro.
 • Inga sånger som befäster negativa könsroller. Detta innebär att vi inte vill ha hänvisningar till glädjeflickor, försvarslösa möer som behöver räddas, män som anses svaga för att de visar känslor, et cetera.
 • Magi förekommer inte.
 • Inga klassiska fantasyraser, exempelvis orcher eller alver.
 • Tydliga referenser till andra kampanjvärldar ska undvikas.

Cordovien

Cordoverna har många nationalistiska sånger, inte sällan fyllda med propaganda och budskap om att det är fint att offra sig för nationens/sina medcordovers bästa. Även sånger om naturen är vanliga, samt peppande visor eller arbetsvisor.

 • Landet, naturen och den cordovska jorden är helig.
 • Den cordovska flamman är en stark symbol som står för den tid av ljus som Cordovien befinner sig i.
 • Cordovien styrs från Salen som finns i Toulonne.
 • De tre mest kända städerna är Toulonne, Tronvijk och Askhamn.
 • Pengar förekommer inte på individnivå, inte heller sold eller lön. Du får det du behöver av samhället.
 • Prelat kan ersätta begreppet präst även om det inte har exakt samma innebörd.
 • Total jämlikhet mellan könen. Undvik skämt som anspelar på kön.
 • Inga klasskillnader, vilket innebär att det inte finns adel, pöbel eller dylikt.
 • Cordover är sexuellt frigjorda. Giftermål är ovanligt, likaså att bara hålla sig till en partner.
 • Kollektivism, inte individualism. Privat ägande av mark, djur, byggnader, transportmedel eller valuta förekommer inte.
 • Cordover växer upp i storhushåll, vilket innebär att hushållet består av flera vuxna som gemensamt ansvarar för barnen.
 • Åsikter som är politiskt kritiska accepteras inte och oliktänkande riskerar att förföljas och dödas.
 • Militära enheter på lägsta nivå är rote, fana och fänika.
 • Cordover tror på återfödelse. Vid dödsögonblicket förenas själen med Landssjälen.
 • Jorgaler är ett syskonfolk som ska räddas/befrias av cordoverna.
 • Gillet är antagonisten som står för egoism, girighet och hänsynslöshet, samt exploatering av människa och natur.
 • Namnskicket är inspirerat av franska och det kan förekomma enstaka franska fraser.

Gillet/Dönland/Valoi

 • Individens frihet är viktig. Var och en är sin egen lyckas smed och ditt värde mäts efter dina prestationer och tyngden på din börs.
 • Jämlikhet mellan könen. Undvik skämt som anspelar på kön.
 • Tydliga klasskillnader.
 • Ingen bryr sig om vem du ligger med eller hur. Samkönade förhållanden är inte ovanliga och ses inte som något underligt, vilket gärna får speglas i sångerna.
 • Kontrakt är heliga. Bland det fulaste som finns är en kontraktsbrytare.
 • Teknologi ses som något mycket positivt och organisationen präglas av upptäckarlust.
 • Kända städer är bland annat Jakow, Wagensburg, Cretzburg och Minezza.
 • Militära enheter på lägsta nivå är kampgrupp, kompani och regemente.
 • Helgondyrkan förekommer.
 • Vanliga symboler för Gillet är kugghjulet eller fågeln med en våg inuti.
 • Cordovien är antagonisten och ses som ett skräcksamhälle där din egen vilja och frihet är utplånad.
 • Namnskicket är inspirerat av tyska och det kan förekomma enstaka tyska fraser.

Skaegi

 • Stark hederskultur.
 • Eder är viktiga. Att bryta en ed är oerhört fult och många skulle hellre ta sitt eget liv eller döma sig till  evig träldom.
 • Tre samhällsskikt; jarlar, karlar och trälar. Samhället är byggt på ätter och familjer och tinget tjänar som en juridisk instans.
 • Kenningar är vanliga.
 • Inga referenser till asatron. Allfadern förekommer dock liksom Ödesmodern, men de är inte centrala.
 • Skrock är vanligt.
 • Att skåla är en skaegisk hedersbetygelse och det är vanligt att skåla för någons ära.
 • Starkt förakt för krutvapen och andra uppfinningar Gillet använder sig av i strid.
 • Kända och ökända drickare; den bästa belöningen för väl utfört värv är en eller helst flera stånkor mjöd eller öl i goda vänners lag.
 • Resande är vanligt och skaegi är goda sjöfarare.
 • Givmildhet anses vara en väldigt god egenskap.
 • Namnskicket är nordiskt.

Jorgala

 • Ser sig som Jors folk. Jor är en central gestalt i religionen. Religionen kallas för Orbis.
 • Jorgaler tror på återfödelse. Det är viktigt att vara en god jorgal och utesluta dåliga jorgaler ur gemenskapen, då det påskyndar Jors rike där alla goda jorgaler kommer upptas.
 • Äktenskap är vanligt och jorgaler håller sig till en partner. Samkönade äktenskap är inte ovanligt och ses som något naturligt, något som gärna får speglas i sångerna.
 • Det finns yrken och sysslor som räknas som kvinnliga, respektive manliga, men det ligger inte någon värdering i dessa. Soldat är ett yrke som anses vara både kvinnligt och manligt. Enhandsvapen och sköld anses vara mer kvinnligt medan båge anses mer manligt, men i praktiken förekommer det många män med närstridsvapen och många kvinnor med avståndsvapen.
 • Jorgaler har levt under förtryck i över trehundra år, framförallt i södra Jorgala under furstarnas ok. I norra Jorgala levde de som underklass till  sydskaegi, men behandlades bättre.
 • I södra Jorgala var det förbjudet att utöva Orbis under furstarnas tid.
 • Jorgaler använder ofta liknelser. Exempel på detta är talesättet att jorgaler är som gräs; de böjer sig för den hårda vinden, men knäcks inte, utan reser sig alltid upp igen. Räven används också för att beskriva listiga jorgaler i fabelliknande berättelser och sånger.
 • Stark gemenskap i kulturen. Bland det värsta som kan hända är att bli utesluten.
 • Namnskicket är hebreiskt.

Lämna ett svar