Krigshjärta 6.3

5-8:e juni 2014

Berghem utanför Skillingaryd

Ett lajv som djupdyker i den skaegiska kulturen. Byn Gråvi i Björkdalen har under några år legat under cordovskt kontroll, men äntligen har cordoverna lämnat området. Björkdalingarna är på väg för att återta det som en gång var deras, men finner att de inte är ensamma om att hävda rätten till byn. Utöver dem bor det kvar jorgaler i byn och frågan är hur dessa kommer ställa sig till att åter hamna under skaegiskt styre.

Lajvets FB-grupp

Lajvets forum

Första utskicket

Andra utskicket

Tredje utskicket

Anmälningsformulär (läs första utskicket innan du anmäler dig)

 

– Visionstext –

Vår målsättning

Vårt mål med lajvet är att spela på den skaegiska kulturen under ett bylajv. För att  ge lajvet mer spelöppningar är ett vanligt bylajv och försöka styra seglen bort  från ett myslajv är målet att med ett trepartssystem skapa en mångfacetterad konflikt. Tanken är att varje skaegisk individ på lajvet ska ha en huvudsaklig koppling till någon av ätterna, men samtidigt ha andra formella eller informella band till andra ätter som i slutändan skapar ett moraliskt dilemma när konflikten på lajvet trappas upp. De tre ätterna ska när lajvet börjar vara tydligt utstakade med sina stereotypa medlemmar och stereotypa åsikter för att allt eftersom visa sig mer och mer varierade när den först ganska enkla markkonflikten börjar dra olika individer åt olika håll.

Målet med att just basera den huvudsakliga konflikten runt mark är att vi på så sätt kan spela både på det skaegiska samhällets normer och regler men samtidigt hitta ett kryphål där tydliga regler inte finns. Här kan unga opportunister försöka buffla sig fram bland bakåtsträvande herrefolk och högättade utbölingar utan att konflikten blir ologisk.

Vad bidrar vi med

Vi som arrangörer bidrar med område, hjälp att sätta ihop intriger, relationer och grupper samt att kommunicera den skaegiska funktionen till deltagarna. Själva fiktionen kommer att vara den senaste färdigställda skaegiboken, alltså inte den version som just nu bearbetas. Den gamla boken kommer att kompletteras och utökas med korta dokument om specifika delar av kulturen som skrivs specifikt för det här lajvet. Är det något som man känner är osäkert med kulturen, eller något man skulle vilja ha beskrivet så är det bara om att be om ett sådant dokument i facebookgruppen. Redan skrivna sådana återfinns i samma facebookgrupp.

Arrangörernas största bidrag till spelet är dock att när alla grupper stabiliserats och börjat arbeta igenom sina roller att fungera som ett medium spelare emellan. Vi kommer på så sätt försöka se till att alla spelare, som vill, har knutit flera band utanför sin egen ätt för att skapa spelutrymme och lojalitetsval under lajvet.

Vad hoppas vi att våra spelare bidrar med

Att alla som kommer till lajvet har en god uppfattning om fiktionen och en förståelse för det skaegiska tankesättet. Att man söker ett intressant och utvecklande karaktärsspel och inte endast är på plats för att svinga svärd. Men mest av allt så söker vi spelare som är intresserade av att komma och gestalta det skaegiska samhället och dess mycket begränsande hederssystem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *