Gillet

Som anställd av Gillet befinner du dig i en organisation med makt nog att styra länder och förändra framtiden, där ditt värde mäts efter dina prestationer och tyngden på din börs. Gillet är en handelsorganisation som når stora delar av världen. Dess huvudsäte finns i Jakow, som är ett av de mest industrialiserade områdena i hela Dönland, och Gillets ideal av frihet, fred och välstånd har spritt sig till det dönländska folket.

Organisationen drivs dels av en framåtsträvande upptäckslust och dels av jakten på profit. I Gillet finns landsknektar med färgglada slitsar, lutmusik, upptäcksresanden och tunga guldmynt, men också luftskepp, krutvapen och experimentella ångmaskiner. Organisationens dräktskick är inspirerad av renässansens, men idealen är upplysningens: frihet, skönhet och utveckling. Till detta kommer inslag av steampunk, som tar formen av allt från fallskärmshoppande knektar till sotiga mekaniker.

Vår vision med Gillet är att det skall vara en brokig och varierad grupp som omfattar många olika personer, mentaliteter, kulturer, religioner och nationaliteter – både från Dönland och utifrån. I denna blandning av människor finns många motsättningar, men en stark kraft binder dem samman: kontrakten. Kontraktet är ditt bevis på status i världen – och kontraktet är något närmast heligt som man gör sitt bästa för att följa. Här finns alla sorters individer, och de flesta kämpar för sin överlevnad i ett samhälle styrt av pengar, där den starkes rätt råder och man föds med extremt olika förutsättningar.I vårt arbete med Gillet har vi låtit oss inspireras av Hansan och de stora handelskompanierna som de europeiska stormakterna grundade under kolonialtiden, främst de i Holland och England, och hur de framställts nuförtiden.

Gillesboken v.2.1.1 – 2010

Lämna ett svar