Valorer

Allmän information

Det livsnjutande folket i Valoi har länge sett sig som Dönlands jämlikar – till och med lite bättre – och mycket i deras kultur påminner om den dönländska. De är vida kända för sin konst och musik, sin matkultur och fina viner, men också för den fruktade undre världen.

Då mycket är likt mellan den dönländska kulturen och den valoriska hänvisar vi till texten om dönländare och Dönlandsboken för mer information. Dräktskicket är även det detsamma som för dönländare (ej hessbrännare).

Böcker

Dönlandsboken (.pdf)

 

Lämna ett svar