KH10

Krigshjärta 10 är ett lajv i Krigshjärta-kampanjens anda som äger rum 2024-07-23 – 2024-07-28, vecka 30 år 2024.

Krigshjärta 10 arrangeras av Föreningen Fria LANsarna.

Vi förstår att Krigshjärta är en anrikkampanj som har utvecklats och vidareutvecklas av många olika människor genom åren, och vi skall göra vårt bästa för att respektera det arbete som lagts ned, men vi ber också om våra deltagarnas förståelse för de designval vi kommer att göra under resans gång.

Vi vill rikta ett enormt tack till arrangörerna för Krigshjärta 9 som gett oss tillåtelse att återanvända texter till hemsida och utskick.

Vår berättelse utspelar sig i en historiskt inspirerad, men inte historiskt korrekt värld. Världen vi lajvar i kallas Minea, som påminner mycket om vår egen.

I fokus ligger ett krig mellan försvarsalliansen Förbundet som består av tre nationalstater, och på andra sidan ett trassel av handelshus, företag och ädlingar som äger varandra i en organisation kallad Gillet.

För en längre introduktion, läs Ny till Krigshjärta.

Läs mer om de två sidorna och människorna vars livsöden de avgör under Förbundet och Gillet.

Praktiskt

När och var

Krigshjärta 10 äger rum 2024-07-23 – 2024-07-28, vecka 30 år 2024 på Norr Malma gård, Norrtälje.

  • Det är möjligt att anlända på området måndag 2024-07-22.
  • Tisdag 2024-07-23 är obligatorisk förberedelsedag.
  • Vi är inlajv 2024-07-24 – 2024-07-27.
  • Lajvet avslutas lördag eftermiddag 2024-07-27 varefter vi hjälps åt att städa området. Utcheck öppnar under sen eftermiddag/kväll på lördagen.
  • På lördag kväll hålls efterfest för alla som vill vara med.

Deltagaravgift

Lajvet kostar 950 SEK. Ett visst antal subventionerade biljetter finns tillgängliga och intresse för dessa anges i anmälan.

Vatten, dass och hygien

Dricksvatten och dass kommer att finnas.

Det finns fri tillgång till bad från båda läger och på hela området. En utpekad plats kommer att ordnas för OFF-bad.

Anmälan

Vill anmäla dig som samordnare av en fana eller ett kompani?

Anmäl grupp.

Vill du ansluta dig till en redan anmäld grupp? Kontakta då gruppsamordnare.

Se anmälda grupper och kontakt till gruppsamordnare.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss på kh10arr@gmail.com.