Urmaner

Allmän information

Landet Urman ligger långt österut och har i många år varit isolerat från resten av världen. Landet består av bördiga dalar i de centrala delarna, slättmark mot kusten och kargare bergsområden i norr.

Den urmanska kulturen är en stark hederskultur där du aldrig är mer värd än ditt rykte. Detta genomsyrar framförallt den sociala interaktionen och det ekonomiska systemet; det är exempelvis vanligt att mindre affärstransaktioner enbart sköts muntligt då hedersordet väger tyngre än ett papper. Hederskulturen är också en nödvändighet och drivkraft i urmanernas syn på krigföring och politik. I Urman är det ovanligt med öppen konflikt, utan istället löses svåra tvister med ett slags ritualiserat krig där plats och förutsättningar bestäms på förhand, varpå legoknektar hyrs in för att kämpa. Ibland behöver det inte ens bli blodsspillan innan den sida som inser sig förlorad ger upp och får gå hem till vilan. Därmed inte sagt att urmaner är dåliga slagkämpar – tvärtom är de extremt lojala och tränas grundligt i krigets konst.

Ghazawat, eller en Ghazi, är en typ av legoknekt från Urman som för sin familjs räkning ingått ett kontrakt med Gillet. Generellt finns det inte så stora skillnader mellan en vanlig legoknekt i Gillet och en Ghazi, mer än att en Ghazi slåss för sin familj hellre än för sin egen lyckas skull.

Böcker

Urmanerna har ännu inte någon bok. För mer information, besök urmangruppens hemsida: http://ghazawat.spetsnaz.su

Övrigt

Bilder på urmaner

Lämna ett svar