Dönländare

Allmän information

Det Storjakowska imperiet gjorde Dönland till Mineas mest inflytelserika region som styrdes med järnhand från huvudstaden Jakow. Efter Imperiets fall har Dönland fortsatt att dominera sin omgivning tack vare Gillet. Dagens Dönland bestå av tre kulturella områden; Storjakowern, Hessbrand och Holst. Dessa är i sin tur uppdelade i ett ständigt skiftande lapptäcke av konkurrerande stadsstater, furstendömen och förbund.

Kulturen baseras på tanken om individens oantastliga frihet. Hur detta gestaltar sig kan skilja sig åt mellan olika områden och samhällsklasser. Du är fri att uttrycka din åsikt och tro på det du vill, liksom ifrågasättande och utforskande ses som goda egenskaper. Likaså är du fri att ha vilken familjebildning du känner för eller ha sex med vem eller vilka du vill så länge dessa samtycker. Blind lydnad och rädsla för det okända är illa ansett och föraktat.

Minst lika genomgående som tron på friheten är vikten av att hålla ett ingånget avtal, ett kontrakt. Ditt anseende och trovärdighet baseras på detta och det innebär att du normalt är noga med att berätta om tidigare kontrakt. Kvaliteten och förtjänsten från kontraktet är direkta mått på ditt värde som människa. Har du inget kontrakt har du inte något värde och är i princip utkastad ur samhället, knappt betraktad som människa. Att vara en kontraktsbrytare är det fulaste som finns – värre än att inte ha något kontrakt alls – och ger både rättsliga och sociala konsekvenser.

Det dönländska samhället präglas också av stora ekonomiska klyftor och tron på att en människa själv bär ansvaret för sitt liv, en mentalitet som bidragit till att öka skillnaderna i samhället. Rikedom ger status, inte minst i städerna där den största rikedomen samsas med misären på nära håll, om än med höga murar mellan.

Samhället är inte förlåtande mot de som befinner sig i bottenskiktet. Det finns inga sociala eller ekonomiska skyddsnät, utan du kan enbart förlita dig på dig själv. Utan kontakter eller tidigare kontrakt är utsikterna små att få något bättre än ett slitsamt arbete som daglönare i någon av de stora manufakturerna som långsamt bryter ner din kropp. Även om vägen uppåt är lång och hård är den dock inte helt omöjlig – idogt arbete lönar sig, liksom att våga ta chanser. De få som lyckas tjänar som goda exempel som inger hopp hos de mindre lyckligt lottade.

Liksom de fattiga lever i yttersta av armod lever de rika i extrem rikedom. I samhällets toppskikt finns framgångsrika industrimagnater, stora handelshus, mäktiga furstar, med flera. Även om Dönland hyllar individen är en god familj och bra kontakter den säkraste vägen till framgång. Med pengar går allt att köpa och de rika vet om att utnyttja detta. För att bryta tristessen som kan uppstå då du har allt är behovet av underhållning stort och denna kan te sig på olika sätt. Att vara beskyddare för en ung talang, kunna uppvisa unika föremål eller varit drivande i att skapa ny konst eller vetenskap anses vara något mycket fint. Även hedonism och dekadens har ett fotfäste och festerna i de dönländska palatsen är kända för att inte spara på något. Många stridigheter som utbryter i Dönland från och till har som enda syfte att tillfredsställa några av de rikas äventyrslystnad och skapa ett avbrott från vardagen.

Mellan dessa extrempunkter finns medelklassen, de som får samhället att fungera. En del kommer från en god familj, andra har klättrat uppåt och några har fallit ner. De flesta har gått den långa vägen via någon av Dönlands akademier och arbetat sig uppåt som lärling eller lärt sig yrket av sin närmaste familj. Här finns både de som driver egna företag och de som arbetar åt andra. Framgång mäts främst efter hur skicklig du är och hur användbar du är för ditt företag. Den som inte lyckats arbeta upp en god förmögenhet eller skaffat sig en god försäkring riskerar därför att bli satt på bar backe på ålderns höst. Kan din skicklighet och erfarenhet inte kompensera för att du inte kan arbeta lika fort som de unga är risken stor att du snart står utan kontrakt.

Dönland är känt för sina vetenskapliga framsteg och området är det mest utvecklade i Minea. Den senaste generationen dönländare har fått se fantastiska uppfinningar och idéer bli verklighet där framförallt luftskepp blivit den yttersta symbolen för framtiden. En annan minst lika viktig uppfinning är ångmaskinen. Handel anses viktigt och mer än ett krig har utkämpats över handelsrätt.

Även om tryckkonst varit känt länge är det först på senare tid som massproduktion av böcker och skrifter tagit fart. I Jakow finns flera nyhetsblad som skriver om allt och alla, varav den mest kända är Observatören.

Böcker

Dönlandsboken (.pdf)

Stridande koncept

Fotknekt (.pdf)

Dubbelsoldare (.pdf)

Stormknekt (.pdf)

Jaeger (.pdf)

Hessbrännare (.pdf)

Kontraktrelaterat

Avtalsmall för fältkontrakt (Google Doc)

Lönelista (Google Doc)

Övrigt

Bilder på dönländska fotknektar

Bilder på dönländska dubbelsoldare

Bilder på dönländska jaeger

Bilder på dönländska stormknektar

Bilder på civila dönländare

Övriga bilder på dönländare

Bilder på hessbrännare

Facebookgruppen Hjärter Knekt

Facebookgrupp för hessbrännare

Lämna ett svar