Om Krigshjärta

Krigshjärta är en low fantasy-lajvkampanj med inspiration från en tidsperiod som sträcker sig ungefär från vikingatid till renässans, med inslag av steampunk.

Kampanjtrailer


De förtroendevalda i Krigshjärtans styrelse 2016 presenteras här kortfattat med funktion och inom vilka av styrelserbetets områden som de engagerar sig i huvudsak.

Nu har föreningen haft sitt årsmöte för 2016. Protokollet kommer att dyka upp på hemsidan och på FB så snart det är justerat, samt att sidan under Styrelsen kommer att uppdateras så snart styrelsen haft sitt konstituerande möte och tillsatt […]

Krigshjärta VIII har deltagarträff på Prolog klockan 10.00 på söndag. Utöver möjligheten att träffa merparten av arrangörsgruppen kommer också scenariot att presenteras och vad som kommer gå att spela. Informationen kommer att presenteras på egen hemsida efter Prolog.

Snabba taler har blivit uppskjutet på obestämd framtid. Från FB-gruppen: ”Hej alla! Vi ber om ursäkt för att vi som arrangerar Snabba Taler har dragit ut på tiden med att ge svar. Pga sjukdom, omständigheter inom familjerna och tid kommer […]

Styrelsen har uppdaterat informationen på hemsidan om hur föreningen är organiserad, vilken kan läsas här. Syftet är att det skall bli enklare att identifiera de olika aktörerna inom Krigshjärtakampanjen och därmed öka transparensen i föreningens beslutsprocesser samt visa hur man […]

Anmälan till skaegilajvet Nidvinter är sedan en tid öppen. Första utskicket går att hitta här och där finns också mer information om anmälan. Plats är Primus Vicus utanför Halmstad den 8-10:e januari 2016.

Lajvet KH7.1 – Snabba taler har fått ett nytt datum. Lajvet kommer nu gå av stapeln den 12-15 maj 2016. Alla som varit anmälda skall ha fått information om vad som händer med deras anmälan och eventuellt inbetald anmälningsavgift direkt […]

Nu finns det en arrangörsgrupp tillsatt till Krigshjärta VIII och den består hittills av följande personer: Fredrik Nilson Emil Rogvall Madelene Tivås Maria Rodén Jonas Cronert Fler personer kan tillkomma. Delar av arrangörsgruppen har hunnit ha ett första möte och […]

Nu finns det mer information om det fjärde lajvet i luftskeppstrilogin: Du, var är mitt luftskepp?. Lajvet kommer vara stridsfokuserat och utspela sig i landet Falisi. Datum blir vecka 48, det vill säga sista helgen i november. Här finns all […]

Ny fiktionsgrupp utsedd och ny fiktionsgruppspolicy! Styrelsen har utsett följande personer till fiktionsgruppen för 2015. Alma Elofsson Elvira Fallsdalen Isabelle Kyed Jimmy Werf John Bergström Robin Schlyter Styrelsen är fast förvissad om att deras olika kompetenser och erfarenheter kommer komplettera […]