Ny fiktionsgrupp utsedd och ny fiktionsgruppspolicy! Styrelsen har utsett följande personer till fiktionsgruppen för 2015. Alma Elofsson Elvira Fallsdalen Isabelle Kyed Jimmy Werf John Bergström Robin Schlyter Styrelsen är fast förvissad om att deras olika kompetenser och erfarenheter kommer komplettera varandra väl och att de kommer att bidra till utveckling och förbättring av fiktionen. Vi i styrelsen önskar dem lycka till med fiktionsarbetet under 2015. Ny policy Tidigare under våren […]