Deltagarmaterial

Här samlas deltagarmaterial i olika form, exempelvis länkar till stämningstexter, bilder och annat. En del material, inte minst det som hunnit bli några år gammalt, kan innehålla inaktuella fiktionsdetaljer, så se det just som stämning, inte som fakta. Stort tack till alla som bidragit!

Observatören

20 februari 319 (SÖ) (.pdf)

18-25 juli 319 (KH VI) (.pdf)

14 november 319 (LSS) (.pdf)

21 november (efter LSS) (.pdf)

1 augusti 320 (MiH) (.pdf)

10 november 320 (KSLMK) (.pdf)

9 november 321 (DVÄML) (.pdf)

21 december 321 (Nidvinter) (.pdf)

1 februari 322 (Poste Boueux (.pdf)

4 april 322 (Poste Boueux) (.pdf)

6 juni 322 (Ulvprovet) (.pdf)

18 juli 322 (2 1/2 luftskepp) (.pdf)

14 november (2 1/2 luftskepp) (.pdf)

Sans Mensonges

Oktober-november 321  (DVÄML) (.pdf)

Januari-februari 322 (Poste Boueux) (.pdf)

Mars-april 322 (Poste Boueux) (.pdf)

Maj-juni 322 (Ulvprovet) (.pdf)

November-december 322 (2 1/2 luftskepp) (.pdf)

Övriga skrifter

Hollencrantz und Lachdammer – Nachrichten: September 321 – Maria Rodén (.pdf)

Hollencrantz und Lachdammer – Nachrichten: Oktober 321 – Maria Rodén (.pdf)

Hollencrantz und Lachdammer – Nachrichten: November 321 – Maria Rodén (.pdf)

Hollencrantz und Lachdammer – Nachrichten: December 321 – Maria Rodén (.pdf)

Inlajvtexter och -dokument

Kommendantens dagbok (Krigshjärta VI) – Jesper Holmén Notander (Google Doc)

Epiloger och dylikt

Krigshjärta 7 – Efterspel – Maria Rodén (Google Doc)

Heart of War VII – Outpost 214: Epilogue – Maria Rodén (Google Doc)

KH7.2 – Epilog – Maria Rodén (Google Doc)

KH7.4 – Epilog för Ulvprovet (Extern hemsida)

KH7.6 – Händelser och efterspel – Maria Rodén (Google Doc)

Stämningstexter

Död från fjärran land, inför KH1 – Emma Ström (Google Doc)

Blodsbroder, blodsoffer, KH1 – Emma Ström (Google Doc)

Stabsrapport, Stormfåglars sång, KH1 – Emma Ström (Google Doc)

Hopp bortom vidderna, KH2 – Emma Ström (Google Doc)

Jaquelle Morlain – Emma Ström (Google Doc)

Jaquelle, Abbariss och döden, KH3 – Emma Ström (Google Doc)

I skuggor följer dig rättvisan, KH3 – Emma Ström (Google Doc)

Nel och Lydie – Mötet, inför KH5 – Cia Jildenhed (Google Doc)

I skuggan av ett krig, efter KH5 – Cia Jildenhed (Google Doc)

Ulvrote 5421 – Krönika KH5.3 – Maria Rodén (Google Doc)

Sist in, sist ut, KH5.3 – Cia Jildenhed (Google Doc)

Teres inifrån, KH5.4 – Maria Rodén (Google Doc)

Ulvrote 5421 – Krönika KH5.5 – Maria Rodén (Google Doc)

Chayeles val, inför KH5.6 – Maria Rodén (Google Doc)

KH5.8 – Krönika ulvrote 5421 – Maria Rodén (Google Doc)

Under vanprydd fana, KH5.8 – Emma Ström (Google Doc)

Bland lejons blodiga käftar, KH5.8 – Emma Ström (Google Doc)

Rapport angående Relancé, KH5.8 – Emma Ström (Google Doc)

Projekt Teres 318 – Maria Rodén (Google Doc)

I lojalitet och lust, KH5.9 – Emma Ström (Google Doc)

Chayele – Inombords – Maria Rodén (Google Doc)

Eisengatter, Marcello och Kreuzstern – Maria Rodén (Google Doc)

Bakgrund: Messer Hirsch (Google Doc)

KH6 – Cordays val – Maria Rodén (Google Doc)

Befrielsen av Kreuzstern, KH6 – Emma Ström (Google Doc)

Corday: En stilla middag – Maria Rodén (Google Doc)

Ulvrote 5421 – Branden vid Blåbäck – Maria Rodén (Google Doc)

Ulvrote 5421 – Tvåbäckeby – Maria Rodén (Google Doc)

Fritzi och Jaques (Google Doc)

Ulvrote 5421 – Dåd som går igen, en epilog efter KH5.11 – Maria Rodén (Google Doc)

En minnesvärd afton – Maria Rodén (Google Doc)

Konrads Ängel – Anders Edgar (Google Doc)

KH6.1 Luftskeppet som sprängdes – Emil Andersson (Google Doc)

Corday: Ett besök i Wagensburg – Maria Rodén (Google Doc)

Svidungarna – Uppbrott – Maria Rodén (Google Doc)

Ulvrote 5421 – Olycksfall – Maria Rodén (Google Doc)

Ulvrote 5421 – En dag på Fort du Nord – Maria Rodén (Google Doc)

Skalden om Gunnlög Gråa – ? (Google Doc)

Inför KH6.4 – Sommardag, ur Heffers ögon – Maria Rodén (Google Doc)

L Hollencranz samlade verk, KH6.4 – Emma Ström (Google Doc)

Ulvrote 5421 – Återseende, inför KH6.6 – Maria Rodén (Google Doc)

Ulvrote 5421 – Krönika KH6.6 – Maria Rodén (Google Doc)

En kamratlig list – Johan Idegård (Facebook-dokument)

Lev och njut – Maria Rodén (Google Doc)

Med luftskepp från Falisi – Maria Rodén (Google Doc)

Texter om platser

Fort du Nord – Maria Rodén (Google Doc)

Prairie au Mont – Cia Jildenhed (Google Doc)

Vineroux, sammanställning av uppgifter för Ormgardet – Emma Ström (Google Doc)

Cretzburg – Linus Ehn (Google Doc)

Wagensburg – Maria Rodén (Google Doc)

Björkdalen – Maria Rodén (Google Doc)

Kontrakt som använts i spel

W. Eisengatters inför KH5.9 – Stormens öga – Eva Wei (Google Doc)

Kommendantens kontrakt – Jesper Holmén Notander (.pdf)

Marcellos fältkontrakt – Eva Wei och Robin Schlyter (Google Doc)

Nerz kontrakt – Maria Rodén (Google Doc)

Nerz kontrakt KH7 – Maria Rodén (Google Doc)

KH7.2 – Kontraktsmall – Maria Rodén (Google Doc)

KH7.2 – Nerz kontrakt – Maria Rodén (Google Doc)

Ulvprovet – Kontraktsmall för Gillet – Maria Rodén (Google Doc)

Ulvprovet – Evonys kontrakt – Maria Rodén (Google Doc)

KH7.6 – Kontraktsmall – Maria Rodén (Google Doc)

Fältintyg – Maria Rodén (Google Doc)

Filmer

Öga för öga – Lisa Tegelmark (Youtube)

Hjälteknekten – Lisa Tegelmark (Youtube)

krigshjärta 2014 11 13, KH6.7 – Martin Merkel (Youtube)

Krigshjärta 7 slutstrid – Martin Merkel (Youtube)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *